Latest in My Topics

0
48
18-ти ноември отбелязва Европейския ден за защита на децата от сексуално насилие и експлоатация European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Тази година Европейският ден се фокусира върху темата „Да…
0
47
Заучената безпомощност е психологическо състояние, свързано с чувство на загубен контрол. Учениците със заучена безпомощност се чувстват така, сякаш са решени да се провалят, отказват помощ, лесно се отказват, неангажирани са поради липса на…
0
27
Моделите на хранене изглежда са решаващ фактор за физическото и психологическото развитие на децата. В скорошно проучване, проведено от д-р Даян Путник и нейните колеги от Националния здравен институт,  бяха изследвани повече от 3500 деца, родени…
0
15
В тези карти ще намерите вдъхновяващи истории на млади хора от цял свят, които оказват променящо живота влияние в своите общности. Въпреки крехката си възраст, те са решени да направят света по-добро място. Тези истории могат да се използват като…
0
60
Специалистът по Child Life очертава начини да направите преживяванията за децата в здравеопазването по-малко травмиращи Наличен проблем: 80 до 90% от децата, които влизат в системата на здравеопазване, напускат с краткосрочна или дългосрочна…
0
22
Фондация за социална промяна и включване (ФСПВ) търси Служител Връзки с обществеността за националния си офис в София. ФСПВ предлага възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение и възможност за…
0
96
Независимият преглед на социалните грижи за децата в Англия публикува преглед, отразяващ работата с деца и младежи чрез разговори. Разговорите бяха организирани през март 2021 г. с използването на групите и мрежите, които вече бяха познати за…
0
51
Защита на децата: Най -голямото онлайн проучване на хората, наблюдаващи сексуалното насилие над деца онлайн, предоставя важна информация за поведението на нарушителите. Във Великобритания всеки месец арестуват 850 души (предимно мъже) за…
0
7
Фондация „Америка за България“ търси асистент по програмата в областта на създаване на благоприятна бизнес среда (BEE) във фондация „Америка за България“ (ABF).of work at America for Bulgaria Foundation (ABF). Отговорностите на ролята включват:…
0
35
Този наръчник с инструменти е създаден, за да помогне на потребителите да обмислят и планират, как по-добре да прилагат конкретни действия за предотвратяване и справяне с разпространението на фалшиви новини, за да създадат общност за устойчивост на…
0
31
SOS Детски селища България търси Социален работник в Център за обществена подкрепа за екипа си в София. Целта на позицията е осъществяването на пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните…
0
17
Защо е важно да бъдеш аполитичен в класната стая? За да оставите място за обективност и обективни дебати и дискусии. Водещият принцип винаги е бил да не споделяме частно политическо мнение и вяра в класната стая, правилото „без мнение“ по този…
0
31
Над 5000 са децата, жертви на модерното робство modern slavery в Обединеното кралство  и мнозинството не получават необходимата им подкрепа, като много повече потенциално се губят в системата. Това се казва в нов доклад на кризисната…
0
118
Уменията за изпълнителни функции и саморегулиране (EF/SR) осигуряват критична подкрепа за учене и развитие и макар да не сме родени с тези умения, ние се раждаме с потенциал да ги развиваме чрез взаимодействия и практики. Това ръководство от 16…
0
14
Споделяме този запис на срещата, която обсъди доклада „Деинституционализация и живот в общността в България“, с основен автор Надя Денева. Докладът се фокусира над факта, че българският модел на деинституционализация е провалил надеждите на децата и…
yes
0
139
Непълнолетните и младите хора в образователните центрове и центровете за задържане в Румъния имат право на бъдеще. Terre des hommes (Tdh) изпълнява проекта PRECISION от началото на 2020 г. в подкрепа на рехабилитацията на малолетни и лишени от…
yes
0
213
Каква е целта на Е-модула? Този електронен модул е ​​предназначен да изгради и/или увеличи капацитета на различни професионалисти, работещи с деца жертви и/или деца престъпници в наказателното правосъдие и в системите за закрила на детето по…
yes
0
18
В рамките на проект REVIS „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищата“ в периода 14–16 октомври 2021 г. в Боровец (България)  се проведе национално обучение за педагогически специалисти, които ще работят с ученици в 10 училища от София…
yes
0
137
Създадено по проект „Реагиране на насилието сред деца в училищата и други непосредствени места“ (англ. „Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings" - REVIS), новото е-обучение се стреми да подготви учители и обучители,…