Συζητήσεις υποθέσεων

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και πρακτικών στον τομέα της παιδικής προστασίας παίζει η ανταλλαγή προβληματισμού πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Αυτό μας επιτρέπει να μαθαίνουμε μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και τη συζήτηση όσο ακόμη ένα περιστατικό είναι ανοιχτό. Επίσης, να αναπτύσσουμε ιδέες και να βρίσκουμε την καλύτερη λύση για να βοηθάμε παιδιά και οικογένειες. Είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι αυτές οι συζητήσεις περιπτώσεων στοχεύουν στην αμοιβαία υποστήριξη (peer support), κι όχι στην αντικατάσταση του ρόλου του επιβλέποντα και του διαχειριστή της Αρχής που επιλαμβάνεται. Η ευθύνη για τη διαχείριση κινδύνου και τη λήψη αποφάσεων ανήκει πάντα στον αντίστοιχο διαχειριστή της επιληφθείσας Αρχής/οργάνωσης. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών οι συμμετέχοντες στη συζήτηση θα πρέπει να προστατεύουν την ανωνυμία των περιστατικών τους και να αποφεύγουν να μοιράζονται λεπτομέρειες όπως ονόματα και τοπωνύμια που ενδέχεται να εκθέτουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να τηρούν εμπιστευτικότητα, με στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου για την ανταλλαγή γνώσεων.

Οδηγίες για τις συζητήσεις περιπτώσεων διατίθενται εδώ.

9ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού: Συντονισμός και συνεργασία για ολοκληρωμένα συστήματα παιδικής προστασίας

Κανένα περιεχόμενο δεν ταιριάζει με την αναζήτησή σας

Suggest a case to discuss

You need to be logged in to Childhub to suggest a case for discussion. 

 

Suggest a case to discuss

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από:

IOM OIM
DRC
EU

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kεντρικό Γραφείο Terre des hommes Hellas
11631 Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
Μετεώρων 28
Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30) 210 7510007

Στείλτε μας e-mail

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ