Diskutim Rasti

3 posts / 0 new
Last post
Valbona Carcani-Mane
Valbona Carcani-Mane's picture
Diskutim Rasti

Te dashur kolege!
Childhub.org, me synim mbeshtjetjen e profesionisteve te mbrojtjes se femijeve, ofron mundesine per diskutim rasti duke perdorur platformen online. Zakonisht ky diskutim online mbeshtetet nga nje profesionist i fushes i cili ofron ekspertizen e tij/saj ne menaxhimin e rastit te propozuar.
Nese keni raste, per te cilat ndjeni se ju nevojitet mbeshtetje apo prespektiva e profesionisteve te tjere ne menaxhimin e tij/saj hidheni ate ne seksionin "Sugjero nje rast" (nen "Shkembe") ne childhub.org.
Ju lutem kini parasysh te ndiqni udhezimet per diskutimin e rastit ketu.
Dhe e fundit, ju lutem sugjeroni cili/cila mendoni se eshte ai/ajo eksperte ne rang kombetar, qe do te ofronte mbeshteje/ndihme ne menaxhimin e ketij rasti e do te lehtesonte diskutimin online?
Ju falenderoj,
Valbona

Valbona Carcani-Mane
Valbona Carcani-Mane's picture
Te nderuar perdorues te

Te nderuar perdorues te childhub.org dhe profesioniste te fushes se mbrojtjes se femijeve!

Ne drejtim te platformes tone ka ardhur nje rast i sjelle nga PMF ne Vlore, Jonida Dhroso. Pershkrimin e rastit sebashku me detajet per daten dhe oren e takimit online do ta gjeni nen direktorine Diskutim Rasti.

Uroj t'ju takoj te gjitheve diten e disktuimit virtual per te ndare sebashku opinionet, informacionet tona si dhe per te ofruar nje orjentim per NJMF e Vlores per rastin ne fjale.

Valbona

 

Vada Corkery
Vada Corkery's picture
We are also arranging some

We are also arranging some donations for our welfare trust. If someone interested to donate any amount then please guys pool in and help to the people who are actual in need of this amount. Thanks for college-paper.org reviews considering our trust.

This project is funded by:

Contact

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1,
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922

Send us an email