[International] Fondul INSPIRE: mecanism flexibil de finanțare

06 Aug 2018

INSPIRE este un pachet tehnic pentru toți cei care se angajează să prevină și să combată violența împotriva copiilor și adolescenților - de la guvern până la cei de la bază și de la societatea civilă până la sectorul privat. Grupul de lucru INSPIRE, o rețea informală de aproximativ 100 de agenții angajate în implementarea programelor INSPIRE, a lansat o cerere de propuneri pentru sprijinirea activităților de sensibilizare și implicare INSPIRE în țările cu venituri mici și mijlocii.

Scopul fondului este de a permite liderilor din țările cu venituri mici și mijlocii să sporească gradul de conștientizare INSPIRE și să angajeze societatea civilă și guvernele la nivel național și regional; din aceste experiențe să-și exercite în mod activ rolul de leadership în modelarea și conducerea INSPIRE la nivel global. În acest scop, în cadrul Fondului INSPIRE este disponibil un total de 750.000 USD. Contractele vor fi luate în considerare în intervalul de 5.000 USD - 30.000 USD. Sumele mai mari de finanțare pot fi luate în considerare pentru inițiativele consorțiilor sau inițiativele de parteneriat.

Formularul de aplicare va fi disponibil online începând cu data de 12 iulie la https://newventurefund.force.com/login. Există trei termene limită: 31 august, 31 octombrie și 31 decembrie 2018.

Vă rugăm să direcționați toate problemele și întrebările la:

Nicolas Makharashvili
Coordinator, grupul de lucru INSPIRE
Senior Program Officer, Rețeaua de învățare CPC Universitatea Columbia 
Phone: +1-212-342-5208
E-mail: onm2003@cumc.columbia.edu

Puteți găsi mai multe informații despre termenele limită, procesul de aplicare și cerințele de pe site-ul oficial aici.

Series this is part of: 

This project is funded by: