UPUTE ZA PODEŠAVANJE SIGURNOSTI I PRIVATNOSTI NA FACEBOOK-u

This content was suggested by: 
09 Nov 2016
Source: 
MFS-EMMAUS - www.sigurnodijete.ba

“Sigurno dijete” je web stranica koju je kreirao Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) s ciljem podizanja svijesti o online zlostavljanju djece; među djecom, mladim ljudima, roditeljima i široj javnosti. 

Objavili su UPUTE ZA PODEŠAVANJE SIGURNOSTI I PRIVATNOSTI NA FACEBOOK-u

"Sigurno dijete" je bosansko-hercegovačkog Hotline-a za prijavu uznemirujućih i ilegalnih sadržaja o seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju djece (CSEA), zaštitu djece od CSEA i druge oblike eksploatacije.

Administrira se u MFS-EMMAUS Uredu Sarajevo.

Topic(s): 
Series this is part of: 

This project is funded by:

Contact

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1,
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922

Send us an email