Terapia psikomotorike

Date published: 
01 Nov 2006
Publisher: 
Stadt Zurich

Terapia psikomotorike e kupton zhvillimin e fëmijës si një unitet i të lëvizurit, të përjetimit, të menduarit, të ndjenjës dhe të veprimit. Duke luajtur fëmija krijon një lidhje midis lëvizjeve, botës së saj të ndjenjave dhe të të menduarit. Nocioni "psiko-motorika" thekson lidhjen midis proceseve motorike dhe psiqike. Njerëzit të cilët lëvizin, janë të përfshirë me gjithë personalitetin e tyre në ngjarjen e lëvizjes.

 

Attached files: 
Topic(s): 
Country(s) this content is relevant to: 
International
Language(s) of the self study materials: 
Albanian

This project is funded by: