[Romania] Special pentru cadre didactice: curs gratuit, despre școlarizarea și integrarea copiilor de etnie roma

11 Dec 2019

Fundația Terre des hommes invită cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, să se înscrie până luni 16 decembrie 2019 la un curs gratuit care va avea loc în ianuarie și-i va ajuta să prevină eventualele dificultăți  întâmpinate în școlarizarea și integrarea școlară a copiilor de etnie roma. Printre altele, trainerii specializați vor preda elemente de identitate rromani contemporană și  metode de lucru adaptate pentru grupuri vulnerabile. La final veți obține o diplomă oferită de Fundația Terre des hommes, cea mai importantă organizație elvețiană de protecție a drepturilor copilului, prezentă în România de peste 25 de ani.

Cursul va fi susținut pe parcursul a trei zile, de joi 9 ianuarie, până sâmbătă 11 ianuarie 2020, la Hotel IBIS Gara de Nord, din București. Transportul, cazarea și masa participanților sunt asigurate prin proiect. Participarea la curs e gratuită și necesită doar transmiterea candidaturii dvs până luni 16 decembrie 2019. Dacă sunteți interesat, vă invităm să trimiteți CV-ul și o recomandare din partea unității școlare până la această dată. În plus, este obligatoriu să vă înregistrați pe pagina web a proiectului www.misto-avilean.eu/ro/ (Înregistrare ca utilizator), cu profilul  de „specialist în educație”. Pe site veți avea, de asemenea, acces la materialele de curs și alte resurse, scopul site-ului fiind de a facilita colaborarea dintre școli, cadre didactice și specialiști din România si străinătate. 

Vă invităm să transmiteți candidatura (CV și Recomandare)  pe e-mail la adresele: marius.cernusca@tdh.ch  și bogdan.romanica@tdh.ch, până la data de 16 decembrie 2019

Cursul se adresează acelor cadre didactice din unități școlare frecventate într-o proporție semnificativă de copii de etnie roma. Deși ne-am dori un număr cât mai mare de participanți, restricțiile de buget ale proiectului ne obligă la un număr limitat de participanți. Astfel vom putea găzdui la instruire doar un participant din câte o unitate școlară (pentru asigurarea unei participări diverse și echitabile). În cazul în care există solicitări din mai multe județe, vor fi selectați participanți din județe diferite. Doar dacă există mai multe solicitări din același județ, acestea vor fi ierarhizate pe baza următoarelor criterii de selecție. (Rugăm menționați în scrisoarea de recomandare de la instituția școlară informații despre aceste puncte). 

a.Potențial de diseminare - Nr. cadre didactice (preșcolar+primar+gimnazial) în unitatea școlară;

b. Impact indirect asupra populației școlare - Nr. total elevi (preșcolar+primar+gimnazial) în unitatea școlară;

c. Impact indirect asupra populației roma - Nr. total elevi romi (preșc.+primar+gimnazial) în unitatea școlară; 

d. Impact direct asupra elevilor - Nr. elevi (preșcolar+primar+gimnazial) la care predă cadrul didactic;

e. Impact direct asupra elevilor romi - Nr. elevi romi (preșc.+primar+gimnazial) la care predă cadrul didactic.

 

Temele de training, susținute de traineri specializați, cu experiență națională și internațională, sunt următoarele :

Identitatea rromani contemporană, între Rromanipen și stigmat internalizat. Trainer Delia GRIGORE

Elemente legislative anti-discriminare la nivel național și european pentru combaterea discriminării romilor. Trainer Dezideriu GERGELY

Metode de lucru adaptate pentru grupuri vulnerabile (copii de etnie roma în școli). Trainer Eugenia PASCU

Stereotipuri, prejudecăți. Educație interculturală. Inteligențe multiple. Implicarea părinților în educația formală. Trainer Alina DUMITRU

 

Despre traineri

Delia Grigore este membră a comunității rromilor, activează în mișcarea rromilor de 23 de ani și este președinta Centrului Rromilor „Amare Rromentza”. Are un doctorat în arte vizuale – specializarea etnografie-etnologie, titlul acordat, în anul 2004, de Academia Române - Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”. Predă literatură și cultură rromani de mai bine de 20 de ani – este lector șef de lucrări la Universitatea din Bucharest, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Secția de Limbă și Literatură Rromani. Delia Grigore lucrează în domeniile educație, cercetare rromologică (etnografie, etnologie, etno-lingvistică, folclor, istorie orală și literatură) și cultură rromani. Este autoarea volumelor: Introducere în studiul elementelor de cultură tradițională ale identității rrome contemporane (2001, Universitatea din București – Editura CREDIS, București) și Rromanipen – Fundamente ale culturii rromani (2011, Editura Amare Rromentza, București).

 

Dezideriu Gergely este expert în domeniul drepturilor omului, cooperează cu instituţii internaţionale precum Consiliul Europei sau Biroul pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului al OSCE precum și organizații neguvernamentale în România. În prezent colaborează cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială (ADIS) din București. Anterior a fost director executiv al European Roma Rights Centre cu sediul în Budapesta (2011-2014). A fost Membru în Colegiul Director, cu rang de Secretat de Stat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (2005-2011). Și-a început cariera ca avocat, membru al Baroului Bucureşti. A fost coordonator al Departamentului de Drepturile Omului la Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială și Studii (2001-2005). Participă, în calitate de formator, la cursuri în domeniul nediscriminării pentru judecători, procurori, ofițeri de politie, funcționari publici, medici, activişti si studenţi. A reprezentat, de asemenea, România în Grupul de Experţi Guvernamentali privind nediscriminarea în cadrul Comisiei Europene. Deține un Master in drept constituţional european și românesc, licențiat în ştiinţe juridice, Fellow în cadrul programului Public Interest Law Initiative la Facultatea de Drept a Universităţii Columbia din New York, absolvent al Colegiului George Marshall de Studii Internaţionale și Securitate în Germania, și al Institutului Diplomatic Român.

 

Eugenia PASCU are peste 30 de ani vechime în educație/învățământ special și management instituțional ca membru în Comisia Națională a Specialității Învățământ Special în cadrul Ministerului Educației Naționale, Director la Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova cu peste 50% elevi de etnie roma, Director și profesor itinerant la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova, Formator la Casa Corpului Didactic Dolj („Egalizarea șanselor elevilor cu C.E.S, prin activități școlare și extrașcolare”, „Incluziunea școlară a elevilor cu C.E.S”, „Incluziunea școlară a copilului cu C.E.S.”, Membru în Comisia pentru orientare școlară și orientare profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu CES, Profesor de educație specială la Școala pentru Surzi și Ajutătoare Craiova.

 

Alina DUMITRU este psihopedagog și formator, implicat de peste 20 de ani în designul și livrarea de programe de formare pentru specialiștii care lucrează în domeniul social și în domenii conexe. Co-autor a peste 20 de publicații pe teme legate de dezvoltarea copilului, pedagogie și educație interculturală. Coordonator formare al Fundației Terre des hommes Romania, o Fundație implicată de peste 25 de ani, în țara noastră, în proiecte ce promovează protecția drepturilor copilului.

 

Pe parcurs, fiecare participant își poate aduce contribuția la curs pe baza experienței și a exemplelor proprii. Puteți găsi agenda cursului în documentul atașat mai jos, la finalul știrii. După absolvirea cursului, participantul va disemina informațiile în propria unitate școlară unui număr de minim 10 colegi.

Cursul este susținut în cadrul proiectului „MIȘTO AVILEAN! (în limba romani, Bun venit!) și este finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene, prin contractul 809784. Proiectul este implementat de către Fundația Terre des hommes România în parteneriat cu: Fundația Terre des hommes Ungaria, Fundacion Secretariado Gitano din Spania și AFEJI din Franța. 

Vă rugăm să vă înregistrați pe pagina web www.misto-avilean.eu/ro/ și să transmiteti CV-ul și recomandarea școlii până luni 16 decembrie 2019 la adresele de email marius.cernusca@tdh.ch și bogdan.romanica@tdh.ch

Detalii suplimentare pot fi solicitate la Marius CERNUȘCĂ, 0737 823 678

Topic(s): 
Series this is part of: 
TDH program this relates to:  Child migration

This project is funded by: