Items tagged with 'Kosovo'

Displaying 61 - 70 of 335. Click here to refine your search.
The Kosovo Coalition of NGOs for Child Protection "KOMF", in frame of the project: “Protection of Child Rights in Kosovo” supported by the EU Office in Kosovo, has started to work on data collection...
Dhuna ndaj fëmijëve sot konsiderohet si një ndër dukuritë më shqetësuese, me të cilën preokupohet edhe shoqëria jonë. Për të dhënë një përgjigje ndaj kësaj dukurie, ky studim është dizajnuar me...
On 29 March Terre des hommes Kosovo (Tdh) organized the launching of the Project “Child Protection Safety Net - Phase III”. This project is funded by the Medicor Foundation and will be implemented...
EdGuard institute presented their study  today in Prishtina "Impact of the weight of schoolbags on children of primary and lower secondary education". The weight of school bags of primary school...
Why there is an increase of violence in recent cases in schools throughout Kosovo? Is violence conducted only by teachers or as well as by students? Why is this happening according to persons...
Training for prevention and referral of violence   Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo is committed to preventing violence in schools and among primary...
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, e përkushtuar në parandalimin e dhunës në shkolla dhe ndër përgjegjëset kryesore për zbatimin e politikave arsimore në...
Pristina | 09/03/2017 The draft code of Juvenile Justice was approved at its first reading, in principle. Drafted and finalized by the Ministry of Justice the bill addressed the obstacles encountered...
Është miratuar në lexim të parë, në parim, Projekt Kodi i Drejtësisë për të Mitur, i hartuar dhe finalizuar nga Ministria e Drejtësisë, përmes të cilit janë adresuar pengesat të hasura gjatë zbatimit...
Ky dokument shërben si bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, respektivisht si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës,...

Pages

This project is funded by: