Što nakon traumatskog događaja? Podrška putem telefonskog savjetovanja (Webinar na hrvatskom jeziku)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Date of webinar: 
27 Mar 2020
Start and finish time of webinar: 
12pm CET
Lecturer: 
Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut
Organisation/Provider/Organiser: 
Hrabri telefon i Child Protection Hub

O webinaru:

Cilj ovog webinara je pružiti sudionicima znanja o utjecajem traumatskih događaja na djecu i mlade kao osobito ranjive skupine, očekivanim reakcijama  ovisno o njihovoj dobi i potrebama djece u krizi i nakon traumatskih događaja. U daljnjem izlaganju usmjerit ćemo se na strategije koje pomažu i otežavaju oporavak nakon traumatskih događaja, s posebnim osvrtom na savjetovanje i osnaživanje roditelja kao primarne podrške djeci i mladima u oporavku.

O predavačici:

Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut, diplomirala je psihologiju na FF  u Zagrebu 2002. godine, a  međunarodni certifikat za psihoterapiju (ECP) stekla je 2017. godine. Zadnjih 15-ak godina kao dječji psiholog i psihoterapeut radila je s djecom i obiteljima u okviru zdravstvenog sustava. Primarno područje rada, interesa i dodatnog usavršavanja usmjerila je u rad sa zlostavljanom i traumatiziranom djecom kao i djecom i obiteljima u procesu tugovanja u drugim kriznim životnim situacijama. Osim toga značajan dio profesionalnog rada posvećuje i radu s roditeljima u osnaživanju i jačanju roditeljskih kompetencija te pružanju podrške u ostvarivanju kvalitetnog i obostrano zadovoljavajućeg odnosa s djecom. Edukatorica je, supervizorica i mentorica mladim stručnjacima i kolegama kao i stručnjacima iz drugih područja koji se u svome radu bave djecom i obiteljima u kriznim i traumatskim okolnostima. Trenutno je zaposlena i sudjeluje u pokretanju Psihološkog centra za djecu i obitelji BRIGOJEDAC te je polaznica specijalističkog studija Obiteljske medijacije. Suosnivačica je i predsjednica Zagrebačkog psihološkog društva.

Kako se pridružili webinaru:
Pritisnite gumb ispod kako biste se prijavili za webinar. Nekoliko sati prije samog webinara dobit ćete e-mail sa linkom za webinar sobu i uputama kako joj se pridružiti. Pridruživanje našem webinar-u je jednostavno, ne zahtijeva posebne vještine od Vas i traje samo minutu-dvije. Možete se pridružiti sa Vašeg kompjutera, tableta ili mobitela. 

This project is funded by: