Kézikönyv: Bűntetőeljárás alá vont fiatalkorúak eljárási jogainak érvényesülése az Európai Unióban

részletek

Publikálás éve:  2017. feb. 17. Kiadó:  Terre des hommes A kiadvány jellege:  Toolkit / Handbook / Manual

A jelen kézikönyv célja, hogy segítse a büntető igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereket abban, hogy a gyanúsított külföldi gyermekeket érintő ügyekben a gyanúsított gyermekeket a korábban említett három EU Irányelvben és az Európa Tanács Gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó iránymutatásában foglalt európai jogszabályoknak megfelelően kezeljék. A cél lényegében a gyermekbarát
igazságszolgáltatás alapelveinek és tanainak alkalmazása a gyanúsított külföldi gyermekek helyzetére. Két dolgot fontos tisztázni:
(1) A jelen kézikönyv a bűncselekményekkel vádolt vagy gyanúsított külföldi gyermekekkel foglalkozik, és nem a bevándorlással kapcsolatos közigazgatás rendje elleni bűncselekménnyel vádolt gyermekekkel;
(2) Az emberi jogok elidegeníthetetlenek, és nem állampolgárság alapján biztosítandók. 

Miközben az államok szuverén joga határaik védelme és saját törvényeik meghozása, beleértve a nem helyi állampolgárok beengedésére, tartózkodására vagy az országban tartózkodó nem helyi állampolgárok eltávolítására vonatkozó törvényeket, egyben kötelességük is a migrációs áramlás olyan módon való kezelése, hogy az védelmet jelentsen a területükön és joghatóságuk alatt tartózkodó személyek jogaira nézve. 
Az említett EU Irányelvek és az Európa Tanács (COE) Iránymutatása ezért tehát ugyanannyira alkalmazandók külföldi gyermekekre is, mint a helyi állampolgárságú gyermekekre. Az említett európai jogszabály viszonylag új, viszont a gyanúsított külföldi gyermekek rossz helyzete az utóbbi idők migrációs válságai során akuttá vált. A végrehajtásnak és a helyi jó gyakorlatoknak még el kell terjedniük. A jelen kézikönyvnek célja ezt a folyamatot elősegíteni azzal, hogy összehozza azokat a főbb törvényi rendelkezéseket és iránymutatásokat, amelyek az ilyen helyzetbe került gyermekekre alkalmazandók.

A kézikönyv négy részből áll:
1. Bevezetés – felvázolja a kézikönyv hátterét és indokát.
2. Alapelvek – a gyermekbarát igazságszolgáltatás mögöttes alapelvei, mivel azok a különféle jellegű igazságügyi vagy közigazgatási eljárások alá volt minden gyermekre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy vádlottként, áldozatként vagy tanúként érintettek-e.
3. Gyermekbarát igazságszolgáltatás külföldi gyanúsított gyermekek esetében – ez a kézikönyv érdemi része, amely kifejti és alkalmazza az európai jogszabályok rendelkezéseit külföldi gyanúsított  gyermekek helyzetére, akik olyan országban néznek szembe büntetőeljárással, ahova nagyon kevés kapcsolódásuk van, ha van egyáltalán, és ahol esetleg nem is beszélik az eljárás nyelvét. Ez a fejezet 11 részre oszlik: tolmácsolás; tájékoztatás; ügyvédi segítség igénybe vétele; szülőkkel és harmadik felekkel való kapcsolat; kapcsolat a konzuli hatóságokkal; a meghallgattatás joga; fiatalkorúak igazságszolgáltatása és fogva tartása; magánélet; bizonyítékgyűjtés gyermekektől; az eljárások megszervezése; utóhatás. Minden fejezet a következőket tartalmazza:
·· A főbb rendelkezéseket összefoglaló legfontosabb állítások félkövérrel szedve;
·· Minden állítást szöveges magyarázat és az említett EU jogszabályokra (három
EU irányelvre és az Európa Tanács Gyermekbarát iránymutatására) való hivatkozás támaszt alá. Ezt a részt a rendelkezések pontos alkalmazhatósága érdekében közöljük, valamint a jogi státuszuk tisztázására: a három EU irányelv „kemény jog” és kötelező érvényű jogi instrumentum; az Európa Tanács (COE) gyermekbarát iránymutatását a „puha joghoz” soroljuk, és nem kötelező
érvényű.
·· Az egyes állítások tartalmazhatnak további megfigyeléseket vagy gyakorlati tapasztalatokra való hivatkozásokat, bár amint az korábban jeleztük, a terület újszerűsége miatt még kevés a végrehajtásból levont tanulság.
4. Következtetések – záró megállapítások.

Oldalak száma: 
56
Series this is part of: 
Mely országokról szól: 
Európai Unió

Ezt a projektet a következő szervezetek támogatják: