Tapasztalatok és Ajánlások a Koszovóba (ENSZ BT 1244) Történő Hazatérőknek Nyújtott Reintegrációs Asszisztencia Fejlesztéséről

részletek

Publikálás éve:  2015. már. 01. Kiadó:  International Organization for Migration

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) a Belügyminisztérium és az Európai Visszatérési Alap társfinanszírozásával, együttműködésben az IOM bécsi, berlini és pristinai irodáival Nemzetközi Tapasztalatcsere a Re-integrációs Asszisztencia Fejlesztéséről (EVA/2013/3.2.1.) címmel projektet valósított meg. A projekt célja, a reintegráció fenntarthatóbbá tételét elősegítő tapasztalatok megvitatásán, a jó gyakorlatok bemutatásán, illetve a reintegrációt hátráltató tényezők feltárásán keresztül a Koszovóba történő önkéntes hazatérést követő reintegráció fejlesztése érdekében konkrét ajánlások megfogalmazása volt. Az IOM, a reintegráció fejlesztése érdekében kérdőíves felmérést végzett, illetve a hazatérés és reintegráció területén dolgozó magyar, osztrák, német és koszovói szakemberek részvételével kétnapos konferenciát tartott Pristinában 2014. október 28-29-én.

A kérdőíves felmérés, illetve a pristinai konferencia során felmerült tapasztalatokat, nehézségeket és jó gyakorlatokat, valamint a reintegráció fenntarthatóbbá tételének érdekében megfogalmazott ajánlásokat magyar és angol nyelven publikációban jelentette meg,

Oldalak száma: 
79
Az anyag(ok) nyelve: 
magyar
Mely országokról szól: 
Koszovó

Ezt a projektet a következő szervezetek támogatják: