Ce ştim despre exploatarea sexuală comercială a copiilor

Suport informaţional

detalii

Date of publication:  28 Sep 2016 Author:  Daniella Misail-Nichitin Editor:  Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” Publication type:  Guide / Guidelines / Principle

Prezenta publicaţie are scopul de a aduce la cunoştinţa publicului diversele faţete ale exploatării sexuale comerciale a copiilor prin a răspunde la un şir de întrebări, menite să popularizeze cunoştinţele despre acest fenomen.

Suportul informativ are următorul conținut:

I. Introducere în problematica exploatării sexuale comerciale a copiilor

II. Identificarea cazurilor de exploatare sexuală comercială a copiilor

III. Exploatarea sexuală a copiilor și noile tehnologii informaționale

IV. Acte internaționale și naționale privind protecția copiilor împotriva ESCC

V. Soluții și inițiative privind combaterea exploatării sexuale comerciale a copiilor

Numărul total de pagini: 
104
Limba (limbile) materialelor: 
Română
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Moldova

Proiectul este finanţat de: