Drepturi procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în procesele penale din UE

RAPORT REGIONAL DE COMPARAȚIE

detalii

Date of publication:  17 Feb 2017 Author:  Asmita Naik Editor:  Terre des hommes Publication type:  Report / Study / Data

REZUMAT

Context

Proiectul „Drepturile procedurale ale copiilor suspectați sau acuzați în Uniunea Europeană” (PRO-JUS) a fost creat pentru garantarea dreptului copiilor străini de a avea un proces echitabil atunci când sunt suspectați sau acuzați de crime în țările Uniunii Europene. Proiectul a implicat studierea modului de aplicare a următoarelor trei directive ale Uniunii Europene care vizează susținerea drepturilor la interpretare, informare, la asistență juridică și altele:

1. Directiva 2010/64 / UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale;

2. Directiva 2012/13 / UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale;

3. Directiva 2013/48 / UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.

Cercetarea a fost realizată de către echipe din cinci țări - Belgia, Franța, Ungaria, Olanda și Spania - și a implicat cercetări de birou, interviuri si analize de specialitate de baze de date. 152 de interviuri au fost realizate în total, implicând 109 adulți și 43 de copii. Cercetările la nivel de țară au fost analizate pentru a produce acest raport comparativ care identifică problemele comune, tendințe și exemple de bune practici. În ceea ce privește contextul, cele mai multe dintre țările analizate au sisteme de justiție juvenilă distincte și bine dezvoltate, care, în cazul Franței și Belgiei, datează de peste 50 de ani. Ungaria este singura țară care nu are un cod specific și instituții separate pentru persoanele sub 18 ani acuzate de infracțiuni. Fiecare țară are o abordare diferită a justiției juvenile, deși toate pornesc de la premisa necesității ajustărilor procedurilor legale pentru copii, având în vedere diferențele dintre aceștia și adulți ca nivel de maturitate.

Numărul și caracteristicile copiilor străini, suspectați sau acuzați în țările participante la proiect, nu sunt cunoscute cu exactitate din cauza lipsei de date. Datele disponibile sunt fie parțiale, fie neconculdente, ceea ce îngreunează formarea unei imagini corecte asupra amplorii fenomenului. Mai mult decât atât, datele existente nu pot fi comparate între țări așa cum au fost colectate prin utilizarea diferitelor definiții, parametri și metodologii.

REZULTATE

Datele și analizele din cele cinci rapoarte naționale au fost comparate și au avut drept rezultat următoarele constatări generale, care sunt organizate în conformitate cu articolele relevante din cele trei directive în cauză. Rapoartele naționale ar trebui să fie consultate pentru informații specifice țării detaliate.

Numărul total de pagini: 
45
Series this is part of: 
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Uniunea Europeană

Proiectul este finanţat de: