Migrația și integrarea în educația de tip “A doua şansă”

Ghidul ROBIN

detalii

Date of publication:  19 Oct 2017 Publication type:  Toolkit / Handbook / Manual

Ghidul "Migrația și integrarea în educația de tip “A doua şansă”, elaborat în cadrul proiectului ROBIN (nr. ref. 2015-1-RO01-KA204-015001) abordează nivelul educaţional scăzut al copiilor și tinerilor afectați de migrație. Datorită statutului lor de călător, aceștia deseori abandonează școala sau se confruntă cu perioade alternante de prezenţă la școală, fiind cel mai probabil incluşi în programele educaționale de tip A doua șansă odată ce ajung în ţara de destinaţie. 

Acești copii sunt expuși riscului de a-și pierde interesul de a-și petrece timpul la școală și, în cele din urmă, renunță la studii, părăsesc școala și se expun excluziunii sociale. Există necesitatea unor metode de predare adecvate pe care educatorii să le utilizeze pentru a face ca învățarea să fie atractivă și adaptată nevoilor acestor copii și tineri pentru a reduce rata abandonului școlar şi din acest sistem.

Acest ghid sprijină educatorii și alți profesioniști care vin în contact cu copiii și tinerii afectați de migrație, cum ar fi directorii școlilor, îngrijitorii, profesioniștii din domeniul asistenţei sociale și lucrătorii sociali, pentru a lucra eficient cu această categorie de tineri prin utilizarea de metode de predare creative și interactive.

Prin citirea și utilizarea acestui manual:

  • Cadrele didactice se vor familiariza cu metodologia de învăţare incluzivă, fiind capabili să o pună în aplicare cu elevii lor.
  • Reprezentanţii ONG-urilor din domeniu se pot familiariza cu situaţia copiilor afectaţi de migraţie în Europa și cu obstacolele din calea participării lor active la educaţie.
  • Managementul școlilor/centrelor de formare poate avea o imagine de ansamblu asupra beneficiilor educaţiei incluzive ca mijloc de a implica tinerii migranţi și de a împiedica abandonul școlar.
  • Factorii de decizie pot înţelege mai bine barierele din calea incluziunii cu care se confruntă persoanele afectate; precum și nevoile și provocările programelor de tipul „A doua șansă” și ale persoanelor implicate acestea.

Ghidul a fost lansat pe 19 octombrie 2017 în cadrul conferinței finale a proiectului de la Viena, Austria, care a reunit partenerii din proiect și alte părți interesate.

Este disponibil în toate limbile oficiale (engleză, italiană, germană, bulgară, spaniolă, română) și franceză.

 

Numărul total de pagini: 
230
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Uniunea Europeană
Europa de Sud Est
Europa de Vest
Europa de Sud

Proiectul este finanţat de: