Ghidul ROBIN

Ghidul "Migrația și integrarea în educația de tip “A doua şansă”, elaborat în cadrul proiectului ROBIN (nr. ref. 2015-1-RO01-KA204-015001) abordează nivelul educaţional scăzut al copiilor și tinerilor afectați de migrație. Datorită statutului lor de călător, aceștia deseori abandonează școala sau se confruntă cu perioade alternante de prezenţă la școală, fiind cel mai probabil incluşi în programele educaționale de tip A doua șansă odată ce ajung în ţara de destinaţie. 

Acești copii sunt expuși riscului de a-și pierde interesul de a-și petrece timpul la școală și, în cele din urmă, renunță la studii, părăsesc școala și se expun excluziunii sociale. Există necesitatea unor metode de predare adecvate pe care educatorii să le utilizeze pentru a face ca învățarea să fie atractivă și adaptată nevoilor acestor copii și tineri pentru a reduce rata abandonului școlar şi din acest sistem.

Acest ghid sprijină educatorii și alți profesioniști care vin în contact cu copiii și tinerii afectați de migrație, cum ar fi directorii școlilor, îngrijitorii, profesioniștii din domeniul asistenţei sociale și lucrătorii sociali, pentru a lucra eficient cu această categorie de tineri prin utilizarea de metode de predare creative și interactive.

Prin citirea și utilizarea acestui manual:

  • Cadrele didactice se vor familiariza cu metodologia de învăţare incluzivă, fiind capabili să o pună în aplicare cu elevii lor.
  • Reprezentanţii ONG-urilor din domeniu se pot familiariza cu situaţia copiilor afectaţi de migraţie în Europa și cu obstacolele din calea participării lor active la educaţie.
  • Managementul școlilor/centrelor de formare poate avea o imagine de ansamblu asupra beneficiilor educaţiei incluzive ca mijloc de a implica tinerii migranţi și de a împiedica abandonul școlar.
  • Factorii de decizie pot înţelege mai bine barierele din calea incluziunii cu care se confruntă persoanele afectate; precum și nevoile și provocările programelor de tipul „A doua șansă” și ale persoanelor implicate acestea.

Ghidul a fost lansat pe 19 octombrie 2017 în cadrul conferinței finale a proiectului de la Viena, Austria, care a reunit partenerii din proiect și alte părți interesate.

Este disponibil în toate limbile oficiale (engleză, italiană, germană, bulgară, spaniolă, română) și franceză.

 

Ataşament Mărime
în engleză5.98 MB 5.98 MB
în franceză6.25 MB 6.25 MB
în română6.1 MB 6.1 MB
în bulgară24.8 MB 24.8 MB
în germană7.18 MB 7.18 MB
Publication type
Total pages
230
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant

Childhub

Te-ar putea interesa

0
47
Profesorii din programele A doua șansă din școlile din România au fost instruiți să utilizeze metodologia Robin, o metodologie de învățare incluzivă care vine în sprijinul elevilor în a-și identifica și atinge obiectivele de viaţă; să-i ajute să...
yes
0
9
În propriile intervenţii, Fundaţia Terre des hommes a observat cazul special al copiilor afectaţi de migraţie (copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, repatriaţi, solicitanţi de azil etc.) care, deşi participă în programele „A doua şansă...
0
46
În cadrul proiectului european „ROBIN- Consolidarea competenţelor pentru a construi incluziune printr-o nouă metodologie de învățare“ (nr. ref. 2015-1-RO01-KA204-015001), finanţat prin Programul Erasmus+ până în octombrie 2017, cursurile de formare...
yes
0
228
Deși se confruntă cu diferite situații discriminatorii, pentru copiii de etnie romă din Moldova, șansa de a merge la școală are o însemnătate specială. Ludotecile, create de Terre des hommes în 31 de școli din comunități cu o prezență activă a...
0
60
Terre des hommes împreună cu partenerii săi din proiectul Robin au dezvoltat Metodologia inovatoare de învăţare bazată pe experimentare prin intermediul activităţilor psihosociale/ metodologia ROBIN. Metodologia ROBIN pledează pentru o educaţie...
0
16
Terre des hommes in Romania a elaborat un proiect numit  Reinforcing cOmpetences to Build Inclusion through a New learning methodology (ROBIN). Scopul principal al proiectului este de a dezvolta o metodologie de invatare inovatoare, care va...
yes
0
16
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida...
0
143
Această analiză detaliază nevoile pentru metode noi de învățare în sistemele de educație incluzivă și programele pentru a doua șansă. Acesta a fost construit utilizând date colectate prin focus grupuri și chestionare online desfășurate în cinci țări...
0
39
SOS Satele Copiilor România lansează un nou program educațional: SOS Planet After school, dedicat tuturor copiilor. Prin acest program, copiii vor participa la activități zilnice diverse și incluzive, adaptate nevoilor lor individuale, își vor putea...
0
6
Lector: Formator, de peste 20 de ani, al adulților care lucrează în domeniul social, a făcut parte din echipa care a introdus în COR ocupația de Pedagog social, acel specialist ce însoțește persoane și grupuri aflate în dificultate până la depășirea...
yes
0
137
Următorul extras prezintă pe scurt constatările principale privind alternativele la detenție pentru infractorii minori și beneficiile acestora pentru părțile implicate în astfel de proceduri. Clasificarea utilizată este completă și, prin urmare pot...
0
26
O serie de webinarii sunt organizate în cadrul proiectului MISTO AVILEAN tratând o serie de subiecte legate de migrație și de lucrul cu copiii afectați de migrație, fie ea activă (copii aflați în proces de migrație) sau nu (copii lăsați singuri...