Studiu de cercetare privind metodologiile curente utilizate în cadrul programelor A doua șansă (în RO, IT, ES, AT, BG)

detalii

Date of publication:  16 Aug 2016 Publication type:  Report / Study / Data

Acest raport combină rezultatele interviurilor cu experți cu o cercetare documentară asupra sistemelor educaționale de integrare din cinci țări europene (România, Austria, Bulgaria, Spania și Italia), pentru a oferi un cadru pentru proiectul  "ROBIN- Consolidarea competențelor pentru dezvoltarea incluziunii printr-o noua metodologie de învățare ".

Acesta oferă o imagine cuprinzătoare a programelor, politicilor și legislației pentru integrarea școlară a copiilor în situație de migrație, a celor care provin din minoritățile etnice și a celor care părăsesc timpuriu școala. Ea descrie sistemele existente de educație și de incluziune de tip A doua șansă, alături de metodologii inovatoare actuale educaționale și practicile, finanțate și livrate la mai multe scări. Cele mai bune practici și punctele forte, precum și lacunele și punctele slabe sunt identificate și recomandările sunt făcute pentru zonele de progresie în sistemele educaționale de integrare.

Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Uniunea Europeană

Proiectul este finanţat de: