Drepturile de autor

 

Toate materialele de pe acest site se află sub incidenţa drepturilor de autor ale Hub-ului pentru protecția copilului, dacă nu se specifică altfel.

Hub-ul pentru protecția copilului încurajează utilizarea non-comercială, personală și educațională a conținutului site-ului. Deci, textul, grafica și orice alte materiale pot fi reproduse în mod liber în orice scop personal sau educativ sau de cercetare personal, dacă nu se specifică altfel. Cu toate acestea, utilizarea oricăror text, grafică, fotografii sau video conținute în acest website pentru orice scopuri comerciale nu este autorizată decât dacă se obţine mai întâi permisiunea Hub-ului pentru protecţia copilului.

Vă rugăm să rețineți că numele, imaginile si logo-urile de identificare a produselor, publicațiile sau serviciile Hub-ului pentru protecția copilului sau terțe părți de pe site- pot fi sub incidenţa drepturilor de autor, drepturilor de proiectare sau drepturilor de marcă. În acest caz, ele nu pot fi reproduse fără acordul proprietarului mărcii comerciale. Nu se va interpreta că vreunul din texte conținute în aceste condiții oferă vreo licenţă sau drept de a utiliza vreo marcă, drept de proiectare sau drepturi de autor ale Hub-ului pentru protecția copilului sau ale oricărui alt terț.

Amintiți-vă că dacă utilizați oricare dintre informațiile de pe site-ul pentru protecția copilului într-un mod permis, trebuie să depuneţi eforturi de bună credință pentru a păstra contextul pasajului citat și de a menţiona corespunzător persoana (persoanelor) sau organizația (organizaţiilor) autoare.

Link-uri externe

Link-urile externe sunt furnizate pe acest site pentru a oferi utilizatorilor informații suplimentare.Hub-ul pentru protecția copilului nu poate garanta că astfel de link-uri vor funcționa întotdeauna, și nu poate da nicio declaraţie cu privire la calitatea sau acuratețea site-urilor.Hub-ul pentru protecția copilului nu susține niciun site extern și nu este responsabil pentru conținutul lor, dacă nu se specifică altfel. Hub-ul pentru protecția copilului nu poate garanta securitatea acestor site-uri, funcționarea link-urilor sau că acestea nu vor conţine viruși.

 

Proiectul este finanţat de: