Centrul pentru Protecția Copilului din Zagreb, Croația

Date: 
21 Sep 2016
Edito: 
Child Protection Hub
Authors: 
Gordana Buljan Flander

În Croația, problema abuzului asupra copilului a fost adusă în atenția publicului în urmă cu 20 de ani. În faza inițială, nivelul cel mai mare de implicare a fost din partea organizațiilor non-guvernamentale. Printre obstacolele de la vremea respectivă se numărau: cooperarea insuficientă dintre ONG-uri și colaborarea deficitară cu sistemul de protecție a copilului. ONG-ul Telefonul Curajoș (Brave Phone), o linie telefonică de ajutor pentru copiii abuzați și neglijați, și-a început activitatea în 1997 și a fost printre cele mai implicate ONG-uri în creșterea nivelului de conștientizare. Pas cu pas, nivelul de conștientizare cu privire la abuzul asupra copilului și a neglijării a fost îmbunătățit – au fost organizate acțiuni publice, au fost realizate broșuri de informare pentru părinți și practicieni și a fost îmbunătățită cooperarea cu mass-media. Astfel, conștientizarea publică a crescut spectaculos, la fel și numărul de raportări cu privire la abuzurile asupra copiilor. Multe cazuri au fost date în vileag, dezvăluind și mai multe provocări ale acestui domeniu – numărul insuficient de practicieni pregătiți să lucreze cu copii abuzați, colaborarea insuficientă la nivel instituțional și lipsa de înțelegere a rolului practicienilor implicați în acest proces. Mai mult decât atât, practicienii nu se considerau suficient de competenți pentru a gestiona cazuri de abuz și, în consecință, nivelul de interes pentru domeniu era extrem de scăzut. ONG-ul Telefonul Curajos și alți practicieni devotați nu au reușit să rezolve această chestiune complexă. Deși cazurile erau identificate, problema principală era legată de referirea copiilor. Era necesar să fie găsită o soluție permanentă în cadrul sistemului de sănătate, astfel încât să nu se mai depindă de entuziasmul puținilor practicieni sau de bugetul temporar acordat prin proiecte sau donații.

Treptat, nivelul de conștientizare publică susținută de mass-media a atins un punct critic și autoritățile locale au acceptat găsirea unei soluții. Construind pe marginea entuziasmului și a implicării sectorului ONG, Centrul pentru Protecția Copilului din Zagreb a fost fondat în 2002. Bazându-se pe experiența ONG-urilor, când adesea fondurile nu erau sustenabile, includerea acestei instituții în sectorul public de sănătate a fost un pas estențial pentru asigurarea sustenabilității și a accesibilizării pentru grupul țintă. O soluție permanentă era necesară pentru a nu mai lăsa loc situației în care tratamentul unui copil traumatizat să nu poată fi continuat din cauza lipsei resurselor financiare. Pe parcursul dezvoltării structurilor și practicilor sistemului de protecție a copilului, cooperarea cu principalii actori și cu mass-media a fost vitală.

Mai multe informații despre această practică promițătoare citiți în limba engleză în documentul de mai jos.

Această practică a fost aleasă pentru a găzdui o vizită de studiu organizată în cadrul inițiativei ChildHub.

Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Croatia

Proiectul este finanţat de: