Fondul pentru Inovație Socială din Serbia

Date: 
21 Sep 2016
Edito: 
Child Protection Hub
Author: 
Milica Stranjakovic

Fondul pentru Inovație Socială (FIS) a fost proiectat ca un mecanism inovator de finanțare de tranziție în sistemul de protecție socială. Implementarea sa a început în 2003 și a continuat până în 2010. În această perioadă, FIS a finanțat aproximativ 300 de inițiative locale în vederea înființării sau dezvoltării serviciilor comunitare. Totalul cheltuielilor FIS a atins 7 milioane de euro în decurs de 7 ani. Finanțarea provenind de la donatori externi s-a ridicat la 4.3 milioane de euro, în timp ce fondurile de la buget au reprezentat 2.7 milioane de euro. FIS a jucat un rol de:

  • descentralizare, prin conectarea inițativelor locale de reformă la cele centrale;
  • deinstituționalizare, prin încurajarea și dezvoltarea tipurilor alternative de îngrijire la nivel local (servicii la nivel de comunitate) spre deosebire de cele îngrijire instituționalizată;
  • transmiterea exemplelor de bună-practică, prin includerea exemplelor locale de bune-practici în procesele de reformă și
  • încurajarea pluralismului furnizorilor de servicii, prin crearea cadrului competitiv între sectorul public și cel privat, servicii de calitate și sustenabiltate la nivel local.

După atingerea unei durate de 5 ani ca proiect, s-a așteptat fie atingerea unei autonomii instituționale a FIS, fie încetarea existenței sale. FIS a încetat să existe ca proiect după 7 ani.

Mai multe informații despre această practică promițătoare citiți în limba engleză în documentul de mai jos.

Această practică a fost aleasă pentru a găzdui o vizită de studiu organizată în cadrul inițiativei ChildHub.

Fișiere atașate: 
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Serbia

Proiectul este finanţat de: