Evenimentul final al proiectului zefiR [Video]

Date published: 
29 Mar 2019

Miercuri, 27 martie, a fost organizat evenimentul final al proiectului la care a participat Excelența Sa, domnul Arthur Mattli, Ambasador a Confederației Elveției în România, Kirsten Theuns, Șefa Delegației Terre des hommes din Europa de Est, Tincuța Apăteanu, directorul adjunct a Delegației Terre des hommes din România și beneficiari ai proiectului precum antreprenori, profesori, facilitatori și copii din cele 12 comunități.

zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune este un proiect prin care un consorțiu de organizații neguvernamentale a lucrat la reducerea disparităților dintre romi sau alte grupuri vulnerabile și populația majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea socială a minorităților în 12 comunități din județele Olt, Dolj, Gorj.

zefiR se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea și educația, ca arii prioritare de acțiune, alături de locuire și dezvoltare economică – ca domenii complementare, având la bază dezvoltarea comunitară ca abordare transversală. De-a lungul celor 68 de luni ale proiectului (Mai 2013 - Martie 2019), beneficiarii și ceilalți membri din cele 12 comunități au fost implicați direct în toate etapele de implementare, pornind de la analiza nevoilor comunității și până la evaluarea impactului, cu participarea largă a tuturor factorilor interesați.

Website: www.zefirincomunitate.ro

Facebook: https://www.facebook.com/zefiRoma/

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Proiectul este finanţat de: