[Europa] Drepturile copiilor abordate în cadrul Raportului trimestrial de activitate 2018 al Comisarului pentru drepturile omului

23 Mar 2018
Source: 
Council of Europe

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, dl Nils Muižniek, a prezentat un raport de activitate pentru primele trei luni ale anului 2018, acordând o atenție deosebită aspectelor legate de drepturile și integrarea copiilor. În primul trimestru al anului, acesta s-a implicat în mai multe misiuni și vizite în statele membre pentru a înțelege mai bine sistemul educațional și a cerut asigurarea unei educații incluzive pentru a depăși segregarea etnică și pe bază de dizabilități. Un alt subiect abordat de comisar este necesitatea unui sprijin mai puternic pentru copiii migranți neînsoțiți, pentru că deciziile privind migrația și azilul să ia în considerare interesul superior al copiilor.

Proiectul este finanţat de: