Sistemele educaționale trec printr-o criză devastatoare – problemele cu care se confruntă finanțarea publică și presiunea tot mai mare asupra resurselor destinate serviciilor publice fac ca educația să aibă o prioritate din ce în ce mai mică în procesul de bugetare.

Educația se afla în dificultate chiar și înainte de Covid-10 – la nivel global, peste 250 milioane de copii nu frecventează școala (nivelele primare și secundare), și mai mult de jumătate din copiii cu vârsta sub 10 ani nu știau să citească.

Pandemia COVID-19 a agravat situația, iar impactul asupra generației care acum frecventează școala va fi unul de durată. Anul trecut, aproximativ 1,6 miliarde de elevi nu au avut acces la educație sau acesta a fost întrerupt; mutarea procesului de educație în mediul online a aprofundat excluderea multor elevi din comunitățile deosebit de vulnerabile, inclusiv a copiilor cu necesități educaționale speciale.

Ca răspuns la contextul politic al finanțării educației în timpul și post-COVID19, Global Campaign for Education (GCE) a lansat, pe 25 ianuarie, campania One Billion Voices. Campania face apel de acțiune la factorii decizionali pentru a crește finanțarea publică a educației cu scopul de a asigura o educație de calitate, incluzivă și echitabilă pentru toți. Printre solicitările și recomandările pe care #OneBillionVoices le face guvernelor se află creșterea finanțării de stat pentru educație la 20% din cheltuielile publice și îmbunătățirea calității predării prin recrutare adecvată, remunerare și formare continuă a cadrelor didactice.

Conform ultimelor date disponibile, Republica Moldova se află foarte aproape de atingerea pragului bugetar propus de GCE. Deși în continuă scădere începând cu anul 2010 (când ponderea a fost de 22.3%), cheltuielile în educație au reprezentat, în anul 2018, 17.5% din bugetul total; pentru anul 2020, se estimează că tendința de scădere continuă și pragul va fi de 15,8%. Pe de altă parte, provocările apar atunci când se evaluează eficiența acestor cheltuieli și modul în care aceasta se reflectă în calitatea serviciilor educaționale de bază.

Sistemul educațional trebuie să fie reconstruit pentru a face față situației create de pandemia Covid-19, și eventualelor șocuri care pot surveni în viitor, pentru a fi mai echitabil și a crea oportunități pentru toți copii. În plus față de creșterea finanțării de stat pentru educație, există mai multe măsuri care pot fi luate pentru a accelera recuperarea și avansarea procesului educațional, printre care:

  • pregătirea și sprijinirea cadrelor didactice în gestionarea epuizării, îmbunătățirea abilităților digitale, identificarea elevilor care au nevoie de sprijin și ajustarea metodelor de predare;
  • pregătirea și sprijinirea managementului școlii în dezvoltarea și implementarea de planuri care să asigure condiții de sănătate și siguranță pentru întoarcerea copiilor la școală și continuitatea învățării;
  • sprijinirea învățării acasă, prin distribuirea cărților, a dispozitivelor digitale acolo unde este posibil și a pachetelor de resurse pentru învățarea la distanță.

Global Campaign for Education (GCE) este o mișcare a societății civile care apără și promovează educația ca fiind un drept de bază al omului. Cu membrii în peste 100 de țări, printre care se află și APSCF, GCE pledează pentru o educație publică gratuită și de calitate.

Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant
Etichete

Childhub

Te-ar putea interesa

0
16
Până în 19 martie, peste 110 țări și-au închis sistemul de învățământ din cauza coronavirusului. Prin urmare, dacă la acești 890 de milioane de copii forțați să stea acasă din cauza pandemiei, se mai adaogă 258 de milioane de tineri, care sunt...
0
3
În perioada 4 – 10 mai 2015, sub coordonarea Organizației Salvați Copiii, peste 100.000 de copii, părinți și profesori, din şcoli din întreaga ţară, vor participa la activitățile Campaniei Globale pentru Educație. Scopul demersului este acela de a...
yes
0
93
  Eliminarea violenței împotriva copiilor și COVID-19 (Iunie 2020) „Pe măsură ce pandemia de COVID-19 se răspândește în lume, observăm tendințe îngrijorătoare. Cei mai săraci și mai vulnerabili membri ai societății sunt afectați cel mai puternic...
0
4
Criza actuală ne oferă oportunități aproape infinite de a regândi viitorul societăților ți economiilor noastre prin învățarea lecțiilor din trecut. Credem că prosperitatea și rezistența noastră pe termen lung vor depinde în mare măsură de câtă...
yes
0
33
  Un copil care se bucură de bunăstare socio-emoțională are toate șansele să învețe bine. Pentru copiii care trăiesc în sărăcie sau excludere socială, nu mai poate fi vorba despre bunăstare și, implicit, nici de rezultate la școală. Dacă în plus...
yes
0
4
Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță concurs pentru selectarea unei companii/agenții care să elaboreze și să implementeze o campanie de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice, în particular și publicul larg, în general, privind...
0
184
„Realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și a fetelor vor contribui hotărâtor la atingerea tuturor obiectivelor și țintelor [de dezvoltare durabilă]. Materializarea deplină a potențialului uman și dezvoltarea durabilă nu sunt...
0
Tipul contractului: Contract prestare servicii (iulie – octombrie 2019) Scop:  Consultarea membrilor  APSCF privind procesele bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul educației Context: Asigurarea dreptului la educație de calitate a...
yes
0
4
113 tablete cu conexiune la internet și cont pe Zoom preplătit până la sfârșitul anului de studii 2020 – 2021; 30 de smart TV-uri; o primă tranșă de 30.000 de măști și 200 de litri de dezinfectant și 30 de seturi de materiale didactice, rechizite și...
0
45
86,8% dintre elevii claselor a 6-a – a 12-a din Republica Moldova sunt afectați, într-o formă sau alta, de bullying. Aceste date le-a relevat studiul „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF Moldova în 2019....
no
0
1
Comentariul General nr. 25 (2021) cu privire la drepturile copilului raportate la mediul digital reprezintă rezultatul unor consultări pe parcursul a doi ani cu statele membre, organizațiile interguvernamentale, societatea civilă, instituțiile...
yes
0
19
Terre des hommes Moldova lucrează cu profesioniștii din sistemele educației, protecției copilului și cel al justiției pentru a preveni delincvența juvenilă și a oferi suport copiilor care se află în conflict cu legea. Urmărim scopul de a institui...
yes
0
65
Deși se confruntă cu diferite situații discriminatorii, pentru copiii de etnie romă din Moldova, șansa de a merge la școală are o însemnătate specială. Ludotecile, create de Terre des hommes în 31 de școli din comunități cu o prezență activă a...
yes
0
3
Centrul de Asigurare a Resurselor și a Suportului (RSH) este un nou program global care își propune să sprijine organizațiile din sectorul ajutorului pentru consolidarea politicii și practicilor lor de salvgardare împotriva exploatării sexuale,...
0
5
Conform ultimelor date actualizate, pe 23 octombrie, numărul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 este de 291, iar 6 882 de elevi au fost plasați în regim de autoizolare. 384 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus și 347...