Moldova: Ala Chirov – polițista care luptă pentru siguranța copiilor

17 Oct 2016

Copiii care ajung în contact cu legea trebuie să fie întâmpinați de un sistem, care le înțelege şi le respectă drepturile şi vulnerabilitățile. În timp ce Moldova dispune de un cadru legislativ ce permite protecția fundamentală a copilului în procesele de judecată, studiile și rapoartele independente cu privire la practicile curente arată cazuri repetate de tratare incorectă, victimizare secundară şi acces inadecvat la informație pentru copiii bănuiți de săvârșirea infracțiunilor, victime sau martori. Cercetările efectuate au identificat că cele mai multe incidente de discriminare şi maltratare au loc la primul contact cu sistemul de justiție, în principal atunci când intervine poliția. Din aceste rațiuni, Terre des hommes, cu suportul Uniunii Europene, a implementat în 2014-2015 în Republica Moldova un program complex de fortificare a capacității poliției de a respecta drepturile și vulnerabilitățile copiilor care contactează cu sistemul de justiție, care a inclus un sistem de instruiri intensive, formare de formatori, campanii de informare și alte activități care să contribuie la întărirea sistemului de protecție a copiilor care contactează cu sistemul de justiție din Moldova.

Ala Chirov este unul din cei 44 de inspectori siguranță copii, care au constituit grupul-țintă al instruirilor intensive ale Terre des hommes. Ea activează în raionul Cahul – cel mai sudic raion al Moldovei și care  are o populație de peste 120 mii oameni. Am vizitat Cahulul pentru a vedea dacă la modul practic proiectul pe care l-am implementat a adus o schimbare.

Am întrebat-o pe Ala despre activitățile Tdh în care a fost implicată.

„Activez în poliție din 2012. Îmi amintesc că în 2013 am avut prima instruire cu Tdh – pe comunicarea eficientă. Pe urmă, în 2014 am avut multiple activități și instruiri în cadrul echipei multidisciplinare, iar în 2015 am fost instruiți în calitate de formatori și am și testat acest rol în practică, pe colegii noștri. Un capitol aparte l-a constituit Campania „Cunoaște-și drepturile împreună cu noi”, în cadrul căreia am organizat întâlniri atât cu copiii, cât și cu părinții lor.

Trebuie să recunosc că toate aceste activități au avut un impact semnificativ asupra a ceea ce sunt eu astăzi în calitate de polițist. Când am început să activez eram o polițistă tipică – una dură, care dacă nu era ascultată, bătea cu pumnul în masă. Când am venit la primul seminar, cel pe comunicarea eficientă, mă gândeam: ce mai vor și ăștia de la mine? Pe urmă însă am înțeles cât de greșită a fost abordarea mea. Am înțeles că este important să am un altfel de contact cu copiii, că este important ca ei să aibă încredere în mine.

Știți cum se întâmpla înainte? De exemplu, aveam informația că copilul a fugit de acasă: eu percepeam rolul meu, exclusiv, că trebuie să-l găsesc și să-l întorc în familie. Altceva nu prea mă interesa, ba chiar nu ezitam să le fac și o mamă de morală educativă, că așa erau și așteptările privind imaginea noastră.

Acum nu mai întoarcem copilul în familie în mod automat, ci îi studiem situația, încercăm să aflăm ce l-a făcut să plece, sesizăm cazul autorităților competente și implicăm toată echipa multidisciplinară în soluționarea lui. Sigur că și legislația care a apărut recent favorizează implicarea noastră într-un mod mai profesionist – înainte se acționa haotic.”, ne-a povestit Ala.

Dan* este unul dintre copiii cu care Ala activează de la începutul carierei sale în poliție. Când am vizitat-o pe Ala, el era în biroul ei și mânca o înghețată. Dan, care are acum 13 ani, însă noi, la prima vedere, i-am fi dat 10. „El este unul dintre cei mai dificile cazuri cu care am lucrat: veșnic fugea, la început din familie, apoi din centrul de plasament în care a fost găzduit, săvârșea tot felul de delicte mai mari și mai mici. Aș putea spune că eram în relații conflictuale cu el. Pe vremea când eram polițistă începătoare îmi ieșeam ușor din fire cu copiii și aveam o atitudine oarecum agresivă față de cei conflictuali. Însă după instruiri mi-am schimbat abordarea și față de el și față de toți copiii și maturii cu care lucrez. Acum el ține enorm la mine și vine și pur și simplu ca să mă mai vadă și să comunice cu mine. Știe că poate să-mi spună orice problemă are și eu voi încerca să-l ajut. Pot să spun că și Dan și alți copii s-au atașat mult de mine. Înainte fugeau de mine. Eu nu-i mint și ei apreciază foarte mult acest lucru. Din moment ce eu nu-i mint, nici ei pe mine nu mă mint”, ne spune Ala.

Dan este un copil tăcut, care zâmbește periodic însă chiar și atunci în ochi i se observă tristețea. Cu multe i-a fost dat să se confrunte și acasă, și la centrul de plasament, și în stradă. Ne-a spus că a avut de a face cu polițiștii nu o dată și aceștia, în general, nu-i inspiră încredere. Ala însă este o excepție. Ala este cea care l-a ajutat când i-a fost cel mai greu, așa că acum apelează la ea oricând are nevoie.

„Eu încerc să-i implic pe copiii ca Dan în anumite activități și campanii care lor le-ar plăcea, și le-ar mai da și o ocupație – că lipsa acesteia e o mare problemă și-i provoacă la delicte. Spre exemplu, în primăvară i-am însărcinat să facă mărțișoare, iar apoi, cu ocazia sărbătorii Mărțișorului, am mers cu ei în comunitate, pe la persoanele în etate și le-am dăruit câte un mărțișor”, ne-a exemplificat Ala Chirov.

Ludmila Covalenco este directoarea Centrului de plasament temporar al copiilor străzii din Cahul „Speranța”, acolo unde periodic este plasat și Dan. De la ea am aflat cât de creativă, receptivă și cât de mult o iubesc copiii pe Ala: „Ea a căpătat foarte multă încredere, ei sunt cuceriți de bunătatea ei. Ala îi iubește, ei îi pasă de fiecare din ei în parte și ei o iubesc pe ea. De multe ori ne convinge ea pe noi, educatorii, să fim mai îngăduitori la manifestările urâte ale unor copii: Da, zice ea, el fură, da, este agresiv, dar trebuie să înțelegeți de unde a pornit asta, că nu de viață bună devin ei așa! Eu sunt de 43 de ani în sistemul de educație – pe vremuri polițiștii erau agresivi, loveau copiii. Acum nu este așa. Ala se poartă frumos cu copiii, are o abordare și un vocabular inteligent. Și, din fericire, văd schimbarea în mai mulți – am observat că și mulți polițiști de sector se poartă la fel”.

Maria Niculiță, specialist principal în protecția copilului de la Cahul, ne-a confirmat colaborarea pozitivă pe care o are cu inspectorul pentru siguranța copiilor, imaginea prietenoasă și receptivitatea de care dă dovadă polițista Ala Chirov: „Pot să vă spun că faptul că Ala a beneficiat de instruire de calitate este foarte vizibil.  Din păcate însă, noi nu lucrăm doar cu ea, lucrăm cu toți polițiștii de sector și deseori avem parte de atitudini neprofesioniste din partea unor polițiști”, astfel și-a exprimat doamna Maria Niculiță speranța că instruirile vor continua și-i vor cuprinde pe toți.

Ala Chirov și-a exprimat și ea regretul pentru comportamentul unora dintre colegii din poliție: unii pur și simplu nu vor să se schimbe, iar pentru asta, dincolo de instruiri sau legislație adecvată, trebuie să existe în primul rând voința și motivația persoanei.

Ala își începe curând concediul de maternitate și, și fiind în așteptarea momentului fericit al nașterii unui copil, planifică să facă o pauză în activitatea sa profesională. Cea mai mare temere a ei este ca lucrurile să nu degradeze în lipsa sa: Am investit mult efort să fac lucrurile să meargă bine în aspectul siguranței copiilor în raionul Cahul. Cea mai mare temere a mea este că atunci când mă voi întoarce să nu trebuiască să încep totul de la început…

Am întrebat-o pe Daniela Buzatu, șefa Secţiei Siguranţă Copii a Inspectoratului General al Poliţiei ce a reprezentat parteneriatul cu Tdh pentru ei și pe ce aspecte ar dori continuarea colaborării cu Tdh.

„Parteneriatul între IGP şi Terre des Hommes a reprezentat o muncă intensă în echipă care a avut drept scop perfecţionarea capacităţilor poliţiştilor în lucrul cu copiii în contact cu legea, consolidarea mecanismului de interacțiune intersectorială pentru protecția copilului, dar şi sporirea gradului de informare al copiilor şi părinţilor/îngrijitorilor cu privire la necesităţile şi drepturile copiilor în contact cu legea. În comu, au fost realizate mai multe activităţi ca, de exemplu, Concursul naţional de desen pentru copii „Poliţia în imaginaţia mea”, a fost elaborat Setul de instrumente “Protecţia copilului pentru poliţiştii angajaţi” şi Curriculumul pentru instruirea poliţiştilor în formare în domeniul protecţiei copilului, Campania de informare pentru copii și părinţi “Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi“, filmul instructiv “Justiţia pentru copii”, precum şi un şir de ateliere, instruiri, formări de formatori.  Implementarea Proiectului, pe parcursul a doi ani, a evidenţiat bunele practici, pentru activitatea poliţienească în lucrul cu copiii precum sunt  desfăşurarea instruirilor interactive (filmul ca instrument de informare şi studiu), concursul ca instrument de stimulare a însuşirii informaţiilor diseminate copiilor, dar şi de verificare a percepţiilor şi cunoştinţelor existente; implicarea în activităţi psiho-sociale cu copiii, pentru apropierea poliţiei de populaţie şi îmbunătăţire a imaginii poliţiei.

În aceeași măsură consider că noul curs introdus la Academia de poliție este foarte necesar şi util, în special pentru viitorii poliţişti, care sunt în proces de formare ca specialiști. Am speranța că odată cu introducerea lui se va îmbunătăţi competenţa  profesională a tinerilor specialiști în lucrul cu copii, că vor veni în poliție cu anumite deprinderi şi bune practici de interacţiune cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului, dar și de comunicare eficientă şi prietenoasă cu copii,  şi că va contribui la îmbunătăţirea prestaţiei poliţiei în societate.

Îmi doresc să continuăm colaborarea cu Terre des hommes pe segmentul prevenirii contactului timpuriu al copilului cu sistemul de justiţie şi delincvenţei juvenile la general, îmbunătăţirea procesului de cooperare între specialişti, sensibilizarea publicului larg şi privind problemele  copiilor în contact cu legea. Continuitatea campaniilor de informare destinate copiilor, de responsabilizare a părinţilor/adulţilor de asemenea este un teren bun pentru colaborare, or, unificarea eforturilor va contribui la asigurarea unui mediu prietenos şi sigur pentru copii atât în familie, cât și în comunitate”, ne-a comunicat șefa Secţiei Siguranţă Copii.

Remarcăm că proiectul „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova” a fost implementat de către Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundației Terre des hommes și finanțat de Uniunea Europeană. Pe parcursul anilor 2013-2014 beneficiari ai proiectului au fost peste 600 de polițiști și viitori angajați ai poliției, peste 1100 de specialiști în domeniul protecției copilului și mai mult de 110.000 copii și 43.000 părinți.

*nume schimbat

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: