În Moldova angajații din educație referă autorităților în protecția copilului tot mai multe cazuri de violență

20 Iul 2015
Source: 
Ministerul Educației al Republicii Moldova

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova comunică că pe parcursul semestrului II al anului de studii 2014-2015 angajații din sistemul educațional au raportat 5987 de cazuri de violență asupra copilului, produse în familie, școală sau comunitate. Numărul de cazuri de violență este în descreștere cu 1256 față de semestrul I al anului școlar. Datele sânt colectate de la grădinițe, instituții de învățământ general și profesional-tehnic. Cele mai multe cazuri – 3004, se referă la violența fizică, alte 1591 – la violența emoțională, iar 1591 – la neglijare. În același timp, în perioada de raportare, au fost semnalate 104 cazuri de exploatare prin muncă, 22 de cazuri de abuz sexual și un caz de trafic de ființe umane.

De remarcat că a crescut semnificativ numărul cazurilor grave de violență asupra copilului sesizate organelor cu atribuții în protecția copilului de la nivel local (de la 544 de cazuri în primul semestru, la 850 de cazuri în semestru II).

Totodată, se observă o tendință de identificare și sesizare a cazurilor din partea adulților cu responsabilități legale față de creșterea și dezvoltarea copilului. Astfel, din cele 5987 de cazuri înregistrate în semestrul II, circa 4150 de cazuri au fost raportate de către profesori, personalul non-didactic din instituții și părinți, iar alte 1837 - de către copii.

Potrivit ministrului în exercițiu al Educației, Maia Sandu, aceste schimbări calitative pot fi explicate prin faptul că, pe parcursul anului de studii 2014-2015, directorii și coordonatorii pentru prevenirea și protecția copiilor față de abuz din toate instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic au beneficiat de mai multe formări despre cum se identifică și se sesizează cazurile de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului. În același timp, Ministerul apreciază deschiderea celorlalte sectoare pentru colaborare la identificarea și soluționarea cazurilor de abuz față de copil.

De asemenea, la nivel municipal și raional, direcțiile de învățământ au organizat stagii de formare pentru cadrele didactice privind prevenirea și protecția copiilor față de violență și organizarea activității cu părinții pentru disciplinarea pozitivă a copiilor.

”Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență asupra copilului rămâne în continuare o prioritate a Ministerului Educației. Școala trebuie să fie un mediu sigur și liber de violență, în care fiecare copil să aibă posibilitatea să își valorifice potențialul”, a mai spus ministrul.

Procedura de raportare a cazurilor de violență de către angajații instituțiilor de învățămînt face parte dintr-o strategie amplă de prevenire și combatere a violenței lansată acum doi ani de Ministerul Educației. 

Proiectul este finanţat de: