Moldova: Apel pentru mobilizarea autorităților în abordarea prioritară a exploatării și abuzului sexual a copiilor în mediul online

  • Apel
18 Noi 2015
Source: 
La Strada Moldova

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a declarat data de 18 noiembrie Ziua europeană pentru protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual, invitând instanţele naţionale, parlamentarii, organizaţiile neguvernamentale, actorii din domeniul protecţiei drepturilor copilului să lanseze iniţiative privind consemnarea acestui eveniment.

Problema protecţiei copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual în spaţiul on-line este deosebit de actuală şi pentru Republica Moldova. Potrivit unui studiu naţional realizat de Centrul International „La Strada”, 13,3% dintre copii intervievaţi au fost expuşi vizionării imaginilor pornografice, alte 12% sunt hărţuiţi on-line şi nu cunosc cum să reacţioneze, iar 11% (printre care 29% copii cu vârsta de 12 ani) s-au confruntat cu propuneri indecente de la persoane pe care le-au cunoscut prin Internet. Un alt studiu naţional, realizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, arată că 53% din populaţia ţării consideră că există grupuri de copii şi tineri în Moldova cu risc mare de a se angaja în activităţi sexuale, în schimbul unei plăţi sau alte beneficii[2].

Cu acest prilej, mai multe organizaţii care fac parte din reţeaua ONG-lor naţionale afiliate la ECPAT –   Centrul Internațional „La Strada”, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, AO CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie şi Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului – lansează un Apel, prin care solicită autorităţilor guvernamentale, societăţii civile, mass media să abordeze în mod prioritar acest subiect pe agenda guvernamentală. Deși politicile de protecție a copilului se regăsesc în majoritatea strategiilor și documentelor de politici publice ce vizează domeniul protecției sociale, subiectul prevenirii abuzului și exploatării sexuale a copiilor, în special în mediul on-line este abordat sporadic şi poartă un caracter haotic. Inacțiunea din partea autorităților înseamnă abandonarea copiilor în fața riscului exploatării şi abuzului sexual on-line.

A se vedea apelul integral.

 

Proiectul este finanţat de: