[Moldova] Lansarea inițiativei de reglementare a statutului copilului care a săvârșit o faptă penală fiind sub vârsta răspunderii penale

21 Iul 2017
Source: 
ChildHub

Pe 20 iulie 2017, Fundația Terre des hommes Moldova, în cadrulul proiectului regional „Hub-ul pentru Protecția Copilului în Europa de Sud-Est”, în colaborare cu Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului din Republica Moldova, a lansat public inițiativa sa de suport pentru reglementarea adecvată a statutului copilului sub vârsta răspunderii penale care săvârșește fapte penale. În cadrul evenimentului, Terre des hommes a prezentat un concept de reglementare, care include analiza tendințelor existente în domeniul delincvenței juvenile în Republica Moldova prin prisma datelor statistice din ultimii 15 ani, problemele sistemice ale domeniului și aspectele lacunare ale legislației în vigoare. Terre des hommes Moldova a venit cu propunerea unui set de amendamente în legislație, a căror adoptare ar contribui la crearea sistemului de servicii pentru protecția și resocializarea copilului care a săvârșit fapte penale fiind sub vârsta răspunderii penale.

Inițiativa a fost apreciată și susținută de reprezentanții instituțiilor publice, mediului academic, ONG-urilor de profil, precum și de avocații prezenți la eveniment. “Reglementarea statutului copilului sub vârsta răspunderii penale și identificarea celor mai eficiente tipuri de intervenții care să contribuie la un comportament pro-social, reprezintă una din prioritățile activității instituției Ombudsmanului din Republica Moldova. Urmează ca, cu suportul Tdh Moldova, să materializăm această inițiativă”, a declarat Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului.

Vera Toma, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat că salută ideea și apreciază că Terre des hommes a venit cu propuneri concrete privind această categorie de copii. “În sfârșit, avem un punct de început și un reper pentru a veni cu comentarii și sugestii”, a declarat magistrata, îndemnându-i pe toți să nu ezite să trimită propunerile lor în scris autorilor.

Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistență Psiho-pedagogică a menționat că, chiar și dacă acest proiect adaugă pentru serviciile de asistență psiho-pedagogică un nou set de obligații, el este important întrucât răspunde unei probleme stringente a prezentului.“Totuși, implicațiile financiare ale inițiativei sunt un aspect foarte important și trebuie luate în considerație de la început. În particular, pentru a putea face față noilor angajamente capacitatea serviciilor de asistență psiho-pedagogică va trebui întărită”, a menționat, dumneaei.

Octavian Bejan, directorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Moldova, a subliniat cât de importantă este cercetarea laturii criminologice a fenomenului și cât de problematică este lipsa datelor statistice relevante, dar și faptul că lipsesc fondurile pentru a se face cercetări serioase în domeniul dat.

Participanții au fost unilateral de acord că reglementarea domeniului este o necesitate și au venit cu o serie de viziuni proprii cu privire la modelul care să fie urmat. În lipsa unor tradiții și în virtutea pionieratului inițiativei, este necesar să fie creat un grup de lucru care să definitiveze conceptul de legiferare. Ținând cont de susținerea generală, grupul de lucru urmează să fie creat și să-și înceapă activitatea în cel mai scurt timp posibil.

Activitatea de advocacy este realizată de către Terre des hommes Moldova în cadrul inițiativei regionale „Hub-ul pentru Protecția Copilului în Europa de Sud-Est”, care are drept scop promovarea și îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă.  

Proiectul este finanţat de: