Terre des hommes România a organizat un eveniment de advocacy despre sistemul justiției juvenile

28 Noi 2018

Terre des hommes România a organizat miercuri, 28 noiembrie, un eveniment de advocacy cu participare națională a specialiștilor în justiția juvenilă, justiția pentru minori și specialiști în protecția copilului. În cadrul evenimentului a fost prezentată scrisoarea copiilor adresată celor care au puterea de a decide cum tratăm copiii în sistemul de justiție.

Pe scurt, copiii pledează pentru:

 • Crearea unor materiale interactive „prietenoase” - hărți explicative a rolurilor instituțiilor, a rolului lor interconectat, broșuri cu prezentări legate de drepturile tinerilor, de preferat realizate chiar de noi, tinerii, cu ajutorul specialiștilor;
 • Facilitarea unei comunicări între tineri și specialiști, într-un cadru liniștit și cald, care să sprijine tinerii sa se deschidă în fața acestora (prin activități precum „biblioteca vie”, vizite de documentare, ateliere de lucru comune);
 • Creșterea gradului de participare prin implicarea și consultarea cu tinerii încă de la elaborarea unor proiecte aflate înspre ajutorul lor cât și de-a lungul implementării proiectelor;
 • Diminuarea ratei de discriminare între copii și tineri prin dezbaterea problemelor în colectivitate și concluzionarea unor decizii coerente, care să soluționeze conflictele ambelor părți. Astfel, să rezulte o  creștere a comunicării și a umanității;
 • Implementarea în licee și scoli a unor cursuri de formare, în cadrul cărora tinerii să participe la diferite activități, prin care să învețe despre drepturile pe care le au, să se dezvolte personal și să aibă ocazia de a-și dezvolta spiritul civic și moral (cursuri peer to peer).

Prezent la eveniment, domnul Liviu Toader, Director general Direcția Națională de Probațiune, a subliniat faptul că Ministerul Justiției și Direcția Națională de Probațiune sunt beneficiari direcți ai proiectului AWAY și se bucură de oportunitatea consilierilor de probațiune de a face parte din echipa pluridisciplinară necesară în intervenția asupra copilului în conflict cu legea. Platforma de e-learning creată în cadrul proiectului răspunde nevoii de formare a personalului care lucrează în justiția juvenilă și în justiția pentru minori.

De altfel, intervenția domnului Toader a fost confirmată și de una din recomandările studiului „Alternative la Trimiterea în Judecată a Minorilor în România. Un Sistem Fragmentat.” și anume nevoia ca noul personal (și, uneori, personalul mai experimentat) să fie instruit corespunzător în lucrul cu minorii și să existe un sistem de mentorat sau de supraveghere care să asigure un sprijin adecvat personalului.

În urma acestei întâlniri, echipa Fundației Terre des hommes România alături de participanți stabilit următoarele priorități de advocacy necesare în intervenția minorului în conflict cu legea:

 • Dezvoltarea unor metodologii, instrumente și standarde specifice și detaliate  pentru lucrul cu copiii în conflict cu legea care beneficiază de măsuri  de: plasament în familie, asistent maternal sau rezidențial și supraveghere specializată;
 • Promovarea metodelor alternative la trimiterea în judecată a minorilor;
 • Promovarea unei campanii de conștientizare a publicului pentru prevenirea percepțiilor negative despre copiii/tinerii în conflict cu legea;
 • Practici prietenoase pentru copiii/tinerii aflați în conflict cu legea;
 • Acces la programme care pun accent pe sănătatea mintală și pe reziliență;
 • Acces la programme care pun accent pe reintegrarea celor aflate în centre educative/de detenție prin dobândirea unor abilități/competențe profesionale.

„Mă bucur că și în cadrul acestei întâlniri toți specialiștii implicați în justiția juvenilă au înțeles că justiția se face împreună cu copiii. Opinia lor contează! Ne dorim să implicăm tinerii în crearea unor servicii care să le răspundă realmente nevoilor lor de dezvoltare și care să le faciliteze reintegrarea în comunitate a copiilor aflați în conflict cu legea.” susține Cristina Vlădescu, manager program AWAY în cadrul Fundației Terre des hommes.

Proiectul AWAY urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal și să crească gradul de informare referitor la garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29 ce se aplică minorilor aflați în conflict cu legea.

Series this is part of: 
TDH program this relates to:  Child justice

Proiectul este finanţat de: