Dezvoltarea unui Index pentru protecția copilului comparabil - Experienta de ChildPact

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Date of webinar: 
03 Sep 2015
Start and finish time of webinar: 
10.00 CET
Lecturer: 
Mirela Oprea, Andy Guth
Organizator: 
ChildPact

În noiembrie anul trecut am marcat douăzeci și cinci de ani a Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Aţi fost întrebaţi vreodată cum am putea măsura gradul de implementare a UNCRC?

ChildPact și membrii săi au construit și pilotat un instrument independent - Indexul pentru Protecția Copilului - pentru a măsura reforma protecțiea copilului din fiecare țară, în conformitate cu drepturile UNCRC în abordarea bazată pe drepturi și abordarea sistematică de protecțiea copilului. indexului pentru Protecția Copilului a fost pilotat în cinci țări (România, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Georgia) și patru țări principale se vor alătura în curând (Kosovo *, Bosnia și Herțegovina, Albania și Armenia). Bazat pe 13 articole diferite ale UNCRC, cadrul indexului include 626 indicatori care măsoară politica și acțiunile în vederea protecției copilului a unui stat.

Indexul pentru Protecția Copilului este conceput pentru a încuraja cooperarea regională, stimularea implementarea mai robustă a UNCRC, și va servi ca un sistem de avertizare pentru țări atunci când se îndepărteze de traiectorie bună în protecția copilului.

Acest an pilot servește ca linie de referință pentru analiză și construcția de seturi de date în timp. Este speranța noastră că indexul va permite un nou nivel de angajament între experți în protecția copilului în societatea civilă, cetățenii, donatori și responsabilii politici de stat din țările din regiune, în anii care vor veni.

 

Cu indexul, ChildPact urmărește:

1. Furnizarea de o bază de date riguroasă, dar accesibilă, care poate informa dezbaterile politice;

2. A ajuta uni diferite sectoare și actori (de stat, societatea civilă și mediul academic), în conformitate cu principiile comune și creșterea de colaborare;

3. Identificarea lacunelor dintre politici și practici prin documentarea faptelor pe teren;

4. Încurajarea învățării transfrontaliere între țările CSI/ECE, prin evidențierea experiența țărilor care au reușit în domenii-cheie in protecția copilului;

5. Facilitarea alinierea strategiilor donatorilor pentru protecția copilului, prin crearea unui tablou de bord accesibil investițiilor donatorilor.

 

Alăturaţi-vă pentru un webinar să auziţi mai multe despre Indexul și despre modul în care acest lucru ar putea fi relevant pentru activitatea dvs.

Topic(s): 
Limba (limbile) materialelor: 
engleză

Proiectul este finanţat de: