Include English

Najnovije v(ij)esti

17. 01. 2018.
Fondacija KidsRights trenutno poziva kandidate za Međunarodnu dečju nagradu za mir 2018.godine, koja se godišnje dodeeljuje detetu koje se hrabro bori za prava dece. Motivacija za ovu nagradu je kreiranje platforme za decu kako bi ona mogla da... Pročitajte više
16. 01. 2018.
19. februara 2018. godine, moći ćete da se pridružite besplatnoj onlajn obuci na temu alternativnog zbrinjavanja. Ovaj trening vam daje priliku da se pridružite hiljadama kolega koji rade na sprečavanju nepotrebnog odvajanja dece iz njihovih... Pročitajte više
16. 01. 2018.
Tokom 2017 godine primljene su prijave za ukupno 138 osoba (dece i odraslih) za koje se na osnovu preliminarne identifikacije razvila sumnja da se radi o žrtvama trgovine ljudima. Najveći broj prijava sumnje na trogivnu ljudima i dalje dolazi iz... Pročitajte više
12. 01. 2018.
„Koma ocjene“, „strogi starci“, „bolan prekid“, „nitko me ne zove van“… samo su neke od poruka koje će se moći primijetiti na ulicama četiri najveća hrvatska grada, kojima se želi ohrabriti... Pročitajte više

Zajednica

Activity

Elsa Kera has logged in to Childhub
Elsa Kera se upravo registrovala
Arina Cretu was awarded points for being active on Childhub
Arina Cretu has logged in to Childhub
Alex Metchev has logged in to Childhub
Alex Metchev se upravo registrovala
Aleksandar Mechev has logged in to Childhub
Aleksandar Mechev se upravo registrovala
Caro Lw has logged in to Childhub
Caro Lw se upravo registrovala
Vesela Aleksieva has completed their Childhub profile
Vesela Aleksieva has logged in to Childhub
Vesela Aleksieva se upravo registrovala
Kristina Krasteva has logged in to Childhub
faustine Douillard has logged in to Childhub
Kristina Krasteva has logged in to Childhub
Kristina Krasteva se upravo registrovala
Child Protection Hub for Eastern Europe
Child Protection Hub
Jugoistočna Evropa
Photo: Tdh | Francois Struzik

Iskustva rada odgajatelja u dječjim domovima u Hrvatskoj - Razgovor s odgajateljicom iz Dječjeg doma Zagreb

Zadnjih godina svi smo svjedoci procesa deinstitucionalizacije koji se provodi kako bi se osigurao bolji tretman djece u instituciji, ali i bolje uvjete rada zaposlenicima. Često čujemo različite informacije o radu institucija u kojima se smještaju djeca (pozitivne i negativne), bilo zbog neadekvatne roditeljske skrbi, bilo zbog razvojnih poteškoća. S obzirom da na terenu radi veliki broj odgovornih osoba usmjerenih zaštiti djece, važno nam je čuti njihove individualne priče.

srb-hrv-bih

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

Save the Children pozdravlja usvajanje Akciоnog plana za djecu Bosne i Hercegovine (BiH) koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 2. juna 2015. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Svrha  izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH  2015 - 2018.  godine je nastavak kontinuiranih  aktivnosti  koje  se  u  BiH  provode  od  2002. godine  radi  provođenja Konvencije UN o  pravima  djeteta  i  njena  dva  fakultativna  protokola,  kao  i  posebno utvrđene preporuke od strane Komiteta za prava djeteta.

srb-hrv-bih

[Bosnia and Herzegovina] Javna promocija projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci”

Sarajevo, 14.11.2017. godine, Udruženje Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) održalo javnu promociju i predstavljanje aktivnosti u sklopu projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“, podržanog od strane UNICEF-a i Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Ove aktivnosti se realiziraju u sklopu dugogodišnjeg programskog djelovanja Udruženja MFS-EMMAUS na zaštiti djece i mladih od svih oblika zlostavljanja i eksploatacije.

srb-hrv-bih

[Bosnia and Herzegovina] Predstavljene mogućnosti online stručnog usavršavanja putem ChildHub platforme

30.10.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održano je predavanje i diskusija sa sedamnaest članova Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo na temu mogucnosti strucnog usavrsavanja socijalnih radnika putem online servisa. Predstavljena je ChildHub platforma,  koja pruža nova saznajnja, vještine, informacije i omogućava međusobno uvezivanje i  podršku stručnjaka, i osigurava pristup za online edukaciju i/ili stručno usavršavanje.

srb-hrv-bih

[Bosnia and Herzegovina] Radionicama za djecu i mlade u Banja Luci počinje realizacija projekta 'Let's ginga togheter'

Plavi telefon u saradnji sa sportskim udruženjem „Capoeira Banjaluka“ od 18.7. počinje sa realizacijom 16 kombinovanih radionica kapuere i nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina. Održavanje radionica je omogućeno zahvaljujući Child Protection Hub for  South-East Europe i Terre des hommes koji su omogućili realizaciju projekta Udruženja „Nova generacija“ pod nazivom „Let’s ginga together“. Partner projekta je i Udruženje Roma „Romsko srce“, Banja Luka.

srb-hrv-bih

9 principa/načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi s djecom u pokretu [Video] [Video]

Preporučeni Principi/Načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi sa djecom u pokretu i drugom djecom koja su pogođena migracijama.

Namjera je da utiču na donosioce odluka i politika i druge aktere  odgovorne za provedbu mjera koje utiču na prava i potrebe ove djece kako bi se poboljšala kvaliteta zaštite koja im se pruža. Koristite ove "principe/načela" kako biste djelovali i uticali na donosioce odluka i politika i druge aktere/zainteresirane strane. Osigurajte da se te zadate obveze provode i da su djeca u potpunosti zaštićena.

srb-hrv-bih

[Mađarska] Dani organizacija civilnog društva organizovan terenski sastanak u Budimpešti 29 Juna 2017

Terre des hommes kancelarija u Mađarskoj je 29. juna/lipnja 2017. godine organizovala u svom uredu sastanak kao podršku Dani-ma civilnog društva (CSD) koji se održavaju u Berlinu 29. juna/lipnja i 1. jula/srpnja 2017. godine, a u sklopu Globalnog foruma za migracije i razvoj (GFMD).

Tema GFMD-ovih dana civilnog društva 2017.godine je "Sigurna, uredna, regularna migracija sada: mehanika kompaktnog vrijednog dogovora", a ovogodišnji program je i fokusiran na Global Compact za sigurnu, urednu i redovnu migraciju.

srb-hrv-bih

Stranice

Pretplati se na The Child Protection Hub Jugoistočna Evropa RSS

This project is funded by: