Najnovije v(ij)esti

27. 12. 2020.
Moj glas je šestonedeljni program u školama i na fakultetima koji se bavi eksploatacijom mladih. Program ima za cilj pružanje podrške tinejdžerima uzrasta od 11 do 19 godina koji imaju iskustvo socijalne isključenosti, vršnjačkog odbacivanja,... Pročitajte više
14. 11. 2020.
„Ne sumnjam da ćete se dobro slagati sa mladima, ali čuvajte se pojedinaca iz redova zaposlenih.“ Ovo je savet koji je David Jones, radnik u državnoj instituciji za smeštaj, primio od svog šefa prvog dana. Jedanaest godina kasnije... Pročitajte više
21. 02. 2020.
U Republici Moldaviji biće uspostavljena nova vrsta usluga, zasnovana na Barnahus modelu, za decu koja su svedoci ili su žrtve zločina - regionalni integrisani uslužni centri. Ovi centri će služiti deci koja su žrtve seksualnog zlostavljanja,... Pročitajte više
21. 02. 2020.
Prema udruženju La Strada, broj seksualnih zlostavljanja na internetu sve je veći među tinejdžerima u Republici Moldaviji. Čini se da je glavni razlog preterana upotreba tehnologije i nedostatak znanja o bezbednom pretraživanju interneta. Broj... Pročitajte više

Zajednica

Activity

Slika korisnika Vladislav OleatovschiVladislav Oleatovschi je upravo oc(ij)enila sadržaj Kiko and the Hand.
Slika korisnika Vladislav OleatovschiVladislav Oleatovschi je upravo oc(ij)enila sadržaj "SO, THIS IS SEXUAL ABUSE?".
Slika korisnika Miklovana JakuMiklovana Jaku je upravo oc(ij)enila sadržaj 100 Best Practices in Child Protection.
Slika korisnika Dragana VuckovicDragana Vuckovic je upravo oc(ij)enila sadržaj Legal & Compliance Associate.
Slika korisnika Dragana VuckovicDragana Vuckovic je upravo oc(ij)enila sadržaj Analysis of the Situation of Women and Children in Kosovo*.
Slika korisnika Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Slika korisnika Vladislav OleatovschiVladislav Oleatovschi je upravo oc(ij)enila sadržaj [România] Terre des hommes caută servicii de coordonare voluntari și facilitare.
Slika korisnika Dragana VuckovicDragana Vuckovic je upravo oc(ij)enila sadržaj Regional Child Protection and Safeguarding Adviser.
Slika korisnika Dragana VuckovicDragana Vuckovic je upravo oc(ij)enila sadržaj Becoming a More Equitable Educator: Mindsets and Practices.
Child Protection Hub for Eastern Europe
Child Protection Hub
Jugoistočna Evropa
Photo: Tdh | Francois Struzik

Welcome

Ovaj projek(a)t je finansiran od: