Include English

Najnovije v(ij)esti

16. 08. 2017.
Istraživanja nalaza iz projekta Terre des hommes "Postupna prava maloljetnika sumnjičenih ili optuženih u Europskoj uniji" (PRO-JUS) objavljena su u srpnju 2017. Kronika Međunarodne udruge mladih i obiteljskih sudaca i magistrata (IAYFJM... Pročitajte više
10. 08. 2017.
U članku 'BBC' navodi se Nacionalna agencija za kriminal, prema kojoj trenutno radi 300 policijskih operacija i da je procijenjeni broj žrtava trgovine ljudima u Velikoj Britaniji 10.000-13.000. Prema organizaciji rast modernog ropstva... Pročitajte više
09. 08. 2017.
Natrag u rujnu 2016. mediji su bili puni vijesti o tome da je skrbnik u domu za njegu djece u Budimpešti TEGYESZ seksualno zlostavljao neku od djece. Ministarstvo je odmah pokrenulo unutarnju istragu, a policija je podnijela kaznenu prijavu.... Pročitajte više
09. 08. 2017.
Natrag u rujnu 2016. mediji su bili puni vijesti o tome da je skrbnik u domu za njegu djece u Budimpešti TEGYESZ seksualno zlostavljao neku od djece u instituciji. Ministarstvo je odmah pokrenulo unutarnju istragu, a policija je podnijela kaznenu... Pročitajte više

Zajednica

Activity

Irida Agolli was awarded points for being active on Childhub
Irida Agolli completed a daily quest by accessing library content today.
Irida Agolli completed a daily quest by accessing news content today.
Irida Agolli has logged in to Childhub
Fatmir Fazliu has just answered a forum post - guidelines for research
Fatmir Fazliu has logged in to Childhub
Aida Ivkovic completed a daily quest by accessing library content today.
Aida Ivkovic je upravo oc(ij)enila sadržaj Consent for children (Video).
Aida Ivkovic has completed a hidden quest
Julinda Vokopola has logged in to Childhub
Aida Ivkovic was awarded points for being active on Childhub
Aida Ivkovic completed a daily quest by accessing news content today.
Slavica Milojevic has logged in to Childhub
Izela Tahsini je upravo odgovorila na objavu na forumu: guidelines for research.
Izela Tahsini was awarded points for being active on Childhub
Fatmir Fazliu was awarded points for being active on Childhub
Child Protection Hub for Eastern Europe
Child Protection Hub
Jugoistočna Evropa
Photo: Tdh | Francois Struzik

Iskustva rada odgajatelja u dječjim domovima u Hrvatskoj - Razgovor s odgajateljicom iz Dječjeg doma Zagreb

srb-hrv-bih

Zadnjih godina svi smo svjedoci procesa deinstitucionalizacije koji se provodi kako bi se osigurao bolji tretman djece u instituciji, ali i bolje uvjete rada zaposlenicima. Često čujemo različite informacije o radu institucija u kojima se smještaju djeca (pozitivne i negativne), bilo zbog neadekvatne roditeljske skrbi, bilo zbog razvojnih poteškoća. S obzirom da na terenu radi veliki broj odgovornih osoba usmjerenih zaštiti djece, važno nam je čuti njihove individualne priče.

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

srb-hrv-bih

Save the Children pozdravlja usvajanje Akciоnog plana za djecu Bosne i Hercegovine (BiH) koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 2. juna 2015. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Svrha  izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH  2015 - 2018.  godine je nastavak kontinuiranih  aktivnosti  koje  se  u  BiH  provode  od  2002. godine  radi  provođenja Konvencije UN o  pravima  djeteta  i  njena  dva  fakultativna  protokola,  kao  i  posebno utvrđene preporuke od strane Komiteta za prava djeteta.

[Bosnia and Herzegovina] Radionicama za djecu i mlade u Banja Luci počinje realizacija projekta 'Let's ginga togheter'

srb-hrv-bih

Plavi telefon u saradnji sa sportskim udruženjem „Capoeira Banjaluka“ od 18.7. počinje sa realizacijom 16 kombinovanih radionica kapuere i nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina. Održavanje radionica je omogućeno zahvaljujući Child Protection Hub for  South-East Europe i Terre des hommes koji su omogućili realizaciju projekta Udruženja „Nova generacija“ pod nazivom „Let’s ginga together“. Partner projekta je i Udruženje Roma „Romsko srce“, Banja Luka.

9 principa/načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi s djecom u pokretu [Video] [Video]

srb-hrv-bih

Preporučeni Principi/Načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi sa djecom u pokretu i drugom djecom koja su pogođena migracijama.

Namjera je da utiču na donosioce odluka i politika i druge aktere  odgovorne za provedbu mjera koje utiču na prava i potrebe ove djece kako bi se poboljšala kvaliteta zaštite koja im se pruža. Koristite ove "principe/načela" kako biste djelovali i uticali na donosioce odluka i politika i druge aktere/zainteresirane strane. Osigurajte da se te zadate obveze provode i da su djeca u potpunosti zaštićena.

[Mađarska] Dani organizacija civilnog društva organizovan terenski sastanak u Budimpešti 29 Juna 2017

srb-hrv-bih

Terre des hommes kancelarija u Mađarskoj je 29. juna/lipnja 2017. godine organizovala u svom uredu sastanak kao podršku Dani-ma civilnog društva (CSD) koji se održavaju u Berlinu 29. juna/lipnja i 1. jula/srpnja 2017. godine, a u sklopu Globalnog foruma za migracije i razvoj (GFMD).

Tema GFMD-ovih dana civilnog društva 2017.godine je "Sigurna, uredna, regularna migracija sada: mehanika kompaktnog vrijednog dogovora", a ovogodišnji program je i fokusiran na Global Compact za sigurnu, urednu i redovnu migraciju.

Kampanja podizanja javne svijesti o važnosti profesije socijalnog rada

srb-hrv-bih

U 2015. godini u okviru projekta Child Protection Hub provedeno je istraživanje u Hrvatskoj pod nazivom  „Mapiranje postojećih praksi na području zaštite djece i potreba stručnjaka“  sa socijalnim radnicama i radnicama iz 5 centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj,  s akademicima s Fakulteta socijalnog rada te studentima Fakulteta u Hrvatskoj.

EU Smjernice za promociju i zaštitu prava djeteta

srb-hrv-bih

Europska Unija je nedavno usvojila nove EU Smjernice za promociju i zaštitu prava djeteta.

Šta su to EU Smjernice?

Smjernice daju specifična uputstva kako da se novi okviri politika (SDGs, EU globalna strategija) primjenjuju kod promocije i zaštite prava djeteta. Dio ovih smjernica pod nazivom 'Operativne smjernice' sugeriše kokretne akcije da se pospiješi rad na promociji i zaštiti prava djeteta i podijeljen je na dva dijela:  akcije/radnje koje sama EU treba poduzeti i akcije na koje EU podstiče da poduzmu zemlje partneri i relevantne akteri.

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada u BiH

srb-hrv-bih

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada u Sarajevu je 21.marta/ožujka organizovana konferencija 'Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini' od strane udruženja socijalnih radnika i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Tokom konferencije, udruženja socijalnih radnika iz BiH, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji, u cilju poboljšanja usluga socijalne zaštite u regiji.

Stranice

Pretplati se na The Child Protection Hub Jugoistočna Evropa RSS

This project is funded by: