19 items matched your search.
yes
0
2292
Dobrodošli na ChildHub kurs koji ima za cilj da pomogne odraslim profesionalcima da razmotre ključna ponašanja, stavove, veštine i radnje koje trebaju uzeti u obzir pri radu s decom i mladima. Mladi žele odnos sa svojim radnicima. Kako možemo…
yes
0
7053
Ovaj osnovni kurs podizanja svesti namenjen je svima koji bi mogli doći u kontakt sa decom i mladima u sistemu alternativne brige. Cilj kursa je da se ukratko razume trauma, njen potencijalni uticaj na život dece i mladih i shvati kako da se pruži…
yes
0
123
Kome je namenjen E-modul? Ovaj Vodič napisan je za odrasle, uključujući facilitatore, nastavnike i školsko osoblje, koji će raditi sa decom i mladim ljudima u školama i alternativnim školskim centrima. Koja je svrha E-modula? Uz pomoć ovog modula…
yes
0
1351
Kome je namenjen E-modul? Ovaj Vodič napisan je za odrasle, uključujući facilitatore, nastavnike i školsko osoblje, koji će raditi sa decom i mladim ljudima u školama i alternativnim školskim centrima. Koja je svrha E-modula? Uz pomoć ovog modula…
yes
0
132
Ovaj tečaj je dizajniran za državne i nedržavne sudionike u borbi protiv trgovine ljudima i stručnjake koji su uključeni u izmjenu informacija između različitih strana: Uredi nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Kontaktne točke…
yes
0
353
YouCreate je inicijativa Terre des hommes, a osmišljena je i izvedena u partnerstvu sa Međunarodnim institutom za dječija prava i razvoj. YouCreate je participativni akcijski istraživački projekat (PAR) koji ima za cilj da obuči lidere mladih, uz…
yes
0
168
Ovaj tečaj namijenjen je stručnjacima za zaštitu prava djece kako bi im pomogao steći nova znanja o preusmjeravanju mladih u sukobu sa zakonom od formalnog sudskog postupka. Tečaj će vam pružiti pregled alternativnih mjera kao i alate koje možete…
yes
0
7
Dobro došli u ChildHub obuku na temu pružanja podrške učestvovanju djece. Ova obuka je kreirana za sve praktičare koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom djece i koji žele da nauče više o tome kako mogu da pomognu djeci da učestvuju u odlukama koje…
yes
0
458
Dobrodošli na online kurs ChildHub-a, koji nudi priliku za učenje na temu podrške dečjoj participaciji u odlukama koje ih se tiču, jer je to ključni princip dobre prakse kako bi se osigurala dečja bezbednost ali i da im se omogući pristup najboljim…
yes
0
13
Dobro došli na ChildHubov webinar na temu pružanja podrške participaciji djece. Ovaj webinar kreiran je za sve stručnjake koji se bave zaštitom i brigom o djeci i koji žele naučiti više o tome kako pomoći djeci da sudjeluju u donošenju odluka koje…
yes
0
202
Kome je ovaj kurs namenjen? Ovaj kurs je namenjen iskusnom osoblju koje se bavi dečijom zaštitom i zbrinjavanjem, a koje je u prethodno, ili to trenutno čini, preuzelo odgovornost nadgledanja rada drugih članova osoblja. Osim toga, očekuje se da…
yes
0
12
Za koga je ovaj kurs? Ovaj kurs je namijenjen iskusnom osoblju koje se bavi dječijom zaštitom i zbrinjavanjem djece,  a koje ima trenutnu odgovornost ili iskustvo u nadgledanju rada drugih članova osoblja (menadžeri) . Očekuje se da su učesnici…
yes
0
238
Na ovom kursu, bavićemo se vrijednošću strukturisanog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što možemo…
yes
0
8
Na ovom kursu bavit ćemo se vrijednošću strukturiranog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta. Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što možemo…
yes
0
7
Na ovom tečaju, baviti ćemo se vrijednošću strukturiranog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što…