Da li nepostojanje specijalizovanih službi znači da ne možemo da pomognemo deci koja su zlostavljana?

Slika korisnika Giulia Tarantini
09. 02. 2015. -- Giulia Tarantini

Ne!  Naravno da su specijalizovane službe važne, naročito ako želimo da pomognemo detetu da se oporavi od zlostavljanja ili kada dete ima specifične bihevioralne ili kognitivne probleme koji su rezultat zlostavljanja i koji ga ometaju u svakodnevnom životu (npr. posttramatski stresni poremećaj).  Međutim, čak i kada nam specijalizovane usluge nisu na raspolaganju postoje stvari koje mogu da se urade kako bi se pomoglo detetu.

Kreiranje bezbednog okruženja, ophođenje prema deci sa poštovanjem, omogućavanje detetu da uspostavi kontrolu nad svojim životom i telom su takođe važni u pogledu pomaganja deci da se oporave – i u smislu učenja novih načina za uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima i načina na koji možda razmišljaju o sebi.

Postoji još stvari koje mogu da se urade, kao što je obezbeđivanje pristupa odgovarajućem obrazovanju, zadovoljavanje osnovnih potreba deteta i razvijanje adekvatne mreže podrške – sve to može da potpomogne prilagodljivost deteta i njegovo suočavanje sa situacijom.  Navedeno može i da doprinese procesu oporavka.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: