Autorska prava

Svi materijali na ovom sajtu zaštićeni su autorskim pravima sajta The Child Protection Hub, osim ukoliko je navedeno drugačije.

The Child Protection Hub podržava nekomercijalnu, ličnu i edukativnu upotrebu sadržaja na sajtu. To znači da tekstovi, grafika i svi drugi materijali mogu slobodno da se reprodukuju u bilo kakve lične ili edukativne svrhe ili za privatno istraživanje, osim ukoliko je navedeno drugačije. Međutim, upotreba teksta, grafike, fotografija i video sadržaja sa ovog sajta u bilo kakve komercijalne svrhe nije dozvoljena osim uz prethodno odobrenje sajta The Child Protection Hub.

Molimo vas da imate na umu da imena, slike i logotipi koji označavaju proizvode, publikacije ili usluge sajta The Child Protection Hub ili trećih lica na sajtu mogu da podležu autorskim pravima, dizajnerskim pravima ili pravima na korišćenje zaštićenog znaka. U navedenim slučajevima zabranjeno je reprodukovanje bez dozvole vlasnika zaštićenog znaka. Nijedan deo ovih uslova ne sme da se tumači kao davanje dozvole ili prava na korišćenje zaštićenog znaka, dizajnerskog prava ili autorskog prava sajta The Child Protection Hub ili nekog trećeg lica.

Ne zaboravite da, ukoliko koristite bilo koje informacije sa ovog sajta na dozvoljen način, morate se potruditi da očuvate kontekst citiranog sadržaja i navedete autora (osobu ili organizaciju) na adekvatan način.

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922