Odricanje od odgovornosti

The Child Protection Hub se pridržava najviših standarda u pogledu kvaliteta informacija i preduzete su sve moguće mere kako bi date informacije bile aktuelne i tačne. Međutim, administratori The Child Protection Hub sajta ne daju ni eksplicitne ni implicitne garancije u pogledu tačnosti informacija na ovom sajtu i ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnost uzrokovanu oslanjanjem na te informacije.

Korisnik snosi isključivu odgovornost sa objavljeni sadržaj.

Administratori sajta The Child Protection Hub imaju pravo ali ne i dužnost da prate sadržaj diskusija na sajtu. Međutim, zadržavamo pravo da uklanjamo, menjamo i zatvaramo bilo koju temu u svakom trenutku ukoliko je potrebno, a posebno u slučaju sadržaja koji se kosi sa našim Uslovima upotrebe i Etičkim smernicama ili Izjavom o sigurnosti.

Ukoliko vidite bilo šta što je u suprotnosti sa Uslovima upotrebe sajta The Child Protection Hub, molimo vas da to prijavite administratoru slanjem mejla na info@childhub.org.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: