Udruženje sudija i stručnjaka za mlade i porodicu (Udruga sudaca za mladez, obiteljskih sudaca i strucnjaka za djecu i mladez)

Udruženje sudija i stručnjaka za mlade i porodice (Udruga sudaca za mladez, obiteljskih sudaca i strucnjaka za djecu i mladez) je hrvatska neprofitna organizacija posvećena dječijim pravima i maloljetničkom pravosuđu prikupljanjem i edukacijom specijalista koji rade sa mladima i djecom i zastupaju alternativne mjere u sudskim postupcima koji uključuju djecu i maloletnike. Od 2012. godine Udruženje sprovodi projekat preusmjeravanja pod nazivom Stop program namenjen maloljetnicima koji su po prvi put u sukobu sa zakonom tako što su počinili prekršaj. Stop program je zasnovan na holandskom programu Halt.

Zemlja registracije: 
Hrvatska

Ovaj projek(a)t je finansiran od: