Zaštita podataka i otkrivanje informacija

Informacije o sebi koje nam pružite putem sajta The Child Protection Hub koristiće se u svrhu ili svrhe koje su navedene. Takođe ih možemo koristiti kako bismo vam slali informacije ako smatramo da je to u vašem interesu.

Sajt The Child Protection Hub neće iznajmljivati, prodavati ili stavljati na raspolaganje vaše lične podatke bilo kom trećem licu koje nije povezano sa sajtom The Child Protection Hub, osim ukoliko to nalaže zakon ili ukoliko smo za to tražili i dobili vašu izričitu dozvolu.

U svakom trenutku možete zatražiti da uklonimo vaše podatke iz naše baze podataka. To možete da uradite putem svog naloga na sajtu The Child Protection Hub ili slanjem mejla na info@childhub.org.

Informacije koje date čuvaju se u lokalnoj bazi podataka i u sistemu za upravljanje odnosima sa klijentima. Ovaj sajt trenutno koristi sistem za upravljanje odnosa sa klijentima DRUPAL, koji je pod licencom TRUSTe programa privatnosti i pridržava se procesa EU Safe Harbor Framework koje je definisalo  Ministarstvo trgovine SAD i Evropska unija. Više informacija o ovome možete pronaći na sajtu Salesforce.com.

Informacije koje nam date mogu biti korišćene u statističke svrhe i radi kontrole kvaliteta, ali neće biti korišćene na način (osim prvobitne svrhe) koji omogućava da budete identifikovani.

Upotrebom sajta The Child Protection Hub i/ili pružanjem resursa dajete saglasnost sajtu The Child Protection Hub za čuvanje i korišćenje tih informacija na način koji je opisan u ovoj Politici privatnosti. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da nam pošaljete mejl na info@childhub.org.

Obaveštenje o izmenama Politike privatnosti

Zadržavamo pravo na dopunu ove izjave o privatnosti. U slučaju izmena, objavićemo obaveštenje o njima na sajtu i smatraćemo da ste te izmene prihvatili.