[Amlat (Latin America)] "Hackathon" u Kolumbiji

01. 08. 2018.

Kolumbijski Hakaton

IBM, UN, učesnici kampanje kao i studenti učestvovaće u hakatonu kako bi razvili aplikaciju za borbu protiv trgovine ljudima. Aplikacija treba da pomogne u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, da poboljša koordinaciju između nadležnih organa prilikom identifikacije žrtava na aerodromima i autobuskim stanicama, kao i da pomogne u sprečavanju online distribucije materijala o seksualnom zlostavljanju dece. Aplikacija takođe treba da omogući korisnicima i žrtvama da prijave zločin i dostave dokaze na siguran i anoniman način.

Pobednici "Hackathon-a" će imati priliku da dalje razvijaju svoje aplikacije kao i da omoguće za dalju upotrebu u Kolumbiji.

(Preuzeto sa reliefweb.int)

--------------

Ovo su primeri u kojima tehnologija i kompanije mogu imati pozitivne uloge u promociji dobrobiti i zaštite dece, migranata i drugih žrtava. Više ovakvih inicijativa je dobrodošlo.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: