[Bugarska] Okrugli sto na temu izazova deinstitucionalizacije i transformacije procesa

15. 03. 2018.

Dana 12. marta 2018. godine u Sarajevu održan je okrugli sto na temu "Izazovi procesa deinstitucionalizacije i transformacije" u okviru "Child Protection Hub" platforme. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici ministarstava uključenih u proces, agencije za zaštitu dece, državne službe za decu kao i nevladine organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Moldavije, Rumunije, Srbije i Hrvatske.

Okrugli sto je organizovan na inicijativu gospođe Koren Milene, višeg eeksperta u Ministarstvu za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske kao i fondacije "Save The Children" iz Bosne i Hercegovine. Svrha ovog događaja bila je da se podeli praktično iskustvo i da se daju preporuke za promociju deinstitucionalizacije i aktivnosti transformacije u regionu Balkana.

"Deci nije mesto u institucijama, već u toplini porodičnog doma, a države moraju preuzeti odgovornost da uspostave strožije mehanizme za implementaciju, praćenje i procenu procesa" - ovo je bila jedna od glavnih poruka okruglog stola. Procesi deinstitucionalizacije i transformacije započeti su u svim zemljama ali se nalaze u različitim fazama implementacije. Pozitivni primeri praksi ali i poteškoća se razlikuju između zemalja s obzirom na različite faze u kojima se nalazi ovaj proces, ali među njima postoji i velika sličnost. Na primer, u skoro svim zemljama veliki izazov je finansiranje dugoročnog i svrsishodnog procesa deinstitucionalizacije i transformacije, u nekim je to nedostatak postojanja političke volje i kontinuiteta između vlada za strateško planiranje procesa a u trečem, nedostatak procedura za licenciranje specijalista koji rade sa decom. "The Child Modeling and Institution Prevention" modul koji je razvijen i implementiran od strane fondacije "Hope and Homes for Children" prepoznat je kao moguć i uspešan modul u svim zemljama u kojima je primenjivan. Republika Bugarska je predstavljena kao država gde je proces deinstitucionalizacije i transformacije postigao najbolje rezultate a sveobuhvatno planiranje i implementacija prepoznato je kao oblik dobre prakse od strane svih prisutnih na okruglom stolu kao i od strane Evropske Unije.

Učesnici iz Republike Bugarske bili su gospođa Rositsa Dimitrova, zamenica ministra u Ministarstavu rada i socijalne politike, gospođa Valentina Simeonova, stručnjak za procese deinstitucionalizacije u "Know How Center for Alternative Child Care", Centru za alternativnu dečiju zaštitu na Novom Bugarskom Univerzitetu i gospođa Radostina Antonova istraživač, takođe iz Centra za alternativnu dečiju zaštitu na Novom Bugarskom Univerzitetu.

"Nastavak reforme deinstitucionalizacije dečije zaštite nije moguć bez investiranja u ljudske resurse i povećavanja stručnih kompetencija profesionalaca koji se njome bave”, izjavila je zamenica ministra u Ministarstavu rada i socijalne politike Rositsa Dimitrova. Ona je predstavila rezultate prve faze deinstitucionalizacije dečije zaštite. “U periodu između 2010. i 2017. godine broj dece u institucijama u Republici Bugarskoj smanjen je sa 7.587 na 906 a sam broj institucija je smanjen sa 137 na 36. Specijalnizovane institucije za decu sa smetnjama u razvoju više ne postoje. Uporedo sa ovim, postoji tri puta više usluga socijalne zaštite u zajednicama a broj dece koja koriste usluge savetovanja i dnevnog boravka se znatno povećao” navodi gospođa Dimitrova.

Zamenica ministra, Dimitrova, je na ovom događaju predstavila ažuriran plan za nastavak reforme deinstitucionalizacije dečije zaštite do 2025. godine. Ona je naglasila da je u planu da se obezbedi 149 novih usluga za 7.092 korisnika. Kao ključni preduslov za uspešnu implementaciju reforme izdvojena je saradnja vladinih zvaničnika, kao lidera u ovom procesu, opština, službi, zajednica, nevladinih organizacija kao nosioca inovativnih modela, finansijskih organizacija, kao i same dece i njihovih porodica. Detaljno i kvalitativno praćenje, shvaćeno i implementirano kao istraživanje i podrška a ne kao proces sankcionisanja, je od krucijalnog značaja za razumevanje društvenih promena i njihovog upravljanja, naglašava gospođa Valentina Simeonova.

Učesnici okruglog stola su izveli zajedničke preporuke koje će predstaviti zainteresovanim stranama u najkraćem mogućem roku.

U daljem tekstu možete pogledati celokupan spisak prisutnih na okruglom stolu u Sarajevu.

 1. Corina Marinescu, Nacionalni autoritet za zaštitu prava deteta i usvojenje, Rumunija
 2. Saša Stefanović, Mreža organizacija za decu Srbije, Srbija
 3. Xhilda Papajani-Kadriu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Albanija
 4. Rositsa Dmitrova, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Bugarska
 5. Radostina Antonova, Know-how centre for alternative care for childen, Univerzitet u Bugarskoj, Bugarska
 6. Valentina Simeonova, Know-how centre for alternative care for childen, Univerzitet u Bugarskoj, Bugarska
 7. Milena Koren, Ministarstvo za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku, Hrvatska
 8. Livia Marginean, CCF Moldova/Hope and Home for Children, Moldavia
 9. Aleksandra Babić-Golubović, Save the Children, BiH
 10. Anisija Radenković, Hope and Homes for Children, BiH
 11. Dražena Subašić, JU Dom porodica Zenica, BiH
 12. Bojan Tomić, BHT Roditeljski sastanak, BiH
 13. Alen Zaimović, Save the Children, BiH
 14. Pjano Ahmed, Save the Children, BiH
 15. Mirjana Gavrić-Hopić, Step by Step. BiH
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: