[Evropa] [Evropa] Podržavamo Dan bezbednog interneta 2019: Zajedno ka boljem internetu

05. 02. 2019.
Source: 
Council of Europe

Povodom ovogodišnjeg Dana bezbednog interneta, Savet Evrope predstavio je nedavno usvojenu Preporuku Komiteta ministara državama članicama o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju. Preporuka je dostupna na različitim jezicima i daje smernice o tome kako zaštititi i osnažiti prava dece u digitalnom svetu. Ovo je jedan u nizu relevantnih dokumenata Saveta Evrope, koji između ostalog uključuje još i:

Ovaj projek(a)t je finansiran od: