[Evropska unija] Trening za trenere - obuka negovatelja u Budimpešti

28. 08. 2019.

Oko 20 profesionalaca iz Belgije, Grčke, Malte i Rumunije okupljaju se u Budimpešti od 30. septembra do 1. oktobra 2019. godine, na obuci koja je organizovana u okviru regionalnog projekta Izgradnja odnosa kroz inovativni razvoj podizanja svesti o rodno zasnovanom nasilju u Evropi (BRIDGE). Projekat BRIDGE je podržan programom Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020), a realizuje se pod vođstvom Terre des hommes Mađarske, u partnerstvu sa Odbranom za decu (DCI Belgija) i FEDASIL (Belgija), Udruženjem za socijalnu podršku mladih - ARSIS (Grčka), Kopin (Malta) i Terre des hommes Rumunija.

Fokus obuke je na izgradnji znanja i kapaciteta medicinskih radnika iz zemalja projekta za sprečavanje, prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje (GBV) koje pogađa decu i mlade u pokretu. Do kraja obuke, profesionalci će imati:

  • Znanje i kapacitet za podizanje svesti, prepoznavanje i adresiranje specifičnih oblika nasilja nad ženama i njegovog uticaja među decom i mladima u pokretu
  • Izgrađene veštine i znanja o njihovoj određenoj zakonskoj ulozi u zaštiti deteta i poznavanju zaštite dece
  • Dizajnirane strategije za sprečavanje GBV-a u ustanovama za negu
  • Sposobnost prepoznavanja i adresiranja GBV-a među decom i mladima u pokretu, uz korišćenje psihosocijalnih veština za rešavanje trauma
  • Razvijene pristupe za osnaživanje dece da prijavljuju nasilje, kao i svest o mehanizmima upućivanja u svojoj zemlji
  • Kreirane pristupe za rad sa mladim facilitatorima
  • Svest o tome kako koristiti onlajn platformu Childhub

Pored izgradnje kapaciteta, ovaj događaj će takođe pripremiti učesnike da uspešno sprovedu obuku sa drugim profesionalcima, kao i mladima u njihovim zemljama, što će se i dogoditi nakon ove obuke u Budimpešti. Nakon održavanja lokalnih treninga, ova obuka trenera biće dopunjena pratećom radionicom za mentorstvo i treniranje, početkom 2020. godine u Budimpešti.

 

Topic(s): 
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: