[Gruzija] Jačanje reakcija na seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece u Gruziji

29. 11. 2019.
Source: 
Savet Evrope

Krajem novembra stručnjaci Saveta Evrope sastali su se sa ključnim akterima i vlastima kako bi utvrdili nedostatke u legislativi, politikama i praksi u odnosu na seksualno iskorišćtavanje i zlostavljanje dece na internetu i van njega, u Gruziji.

Glavne teme su bile:     

  • Stvarno i procesno krivično pravo     
  • Podrška žrtvama i tretiranje prestupnika     
  • Kriminal i smanjenje štete     
  • Prevencija i podizanje svesti     
  • Koordinacija, nadzor i evaluacija    
  • Odgovarajuća obuka i resursi

Izveštaj će biti objavljen do kraja godine sa preporukama za državne organe i profesionalce.

 

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922