[Međunarodni] Ujedinjene nacije pokrenule globalnu inicijativu Pravda za decu

04. 07. 2019.
Source: 
ChildHub

Globalna inicijativa Pravda za decu danas (4. juli) pokreće akciju kojom bi se deca stavila u središte pravde u svakoj zemlji sveta, u Ujedinjenim nacijama. Ceo posao vodi direktor projekta Jennifer Davidson, izvršni direktor Instituta za inspiraciju za dečju budućnost Univerziteta Strathclide, u saradnji sa mnogim istaknutim međunarodno priznatim partnerima, uključujući Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN-a za nasilje nad decom i Odeljenje za zastupanje dece u pravosuđu, uključujući i Terre des hommes i Defence for Children International. Ovaj poziv na akciju pruža pravnu viziju koja aktivno stavlja decu u centar, afirmiše prava dece i promoviše njihove sposobnosti i mogućnosti, i direktno se nadovezuje na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Izričito se fokusira na ubrizgavanje zamaha u naredne korake za implementaciju UN SDG16; cilj je da se "promovišu mirna i inkluzivna društva za održivi razvoj, omogući pristup pravdi za sve, i da se izgrade efikasne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima." Poziv na akciju ističe deset kritičnih izazova koji stvaraju nepravdu za decu, osiromašujući ne samo njihove živote, već svako društvo u kojem žive. Poziv se - što je najvažnije - bavi ključnim odgovorima koji se moraju hitno rešiti širom sveta kako bismo ubrzali napredak ka ostvarivanju prava i mogućnosti koje svako dete zaslužuje. Tek tada nećemo ostaviti nijedno dete samo. Implementacija strategija koje će doneti našu viziju je ključna. Zbog toga, poziv naglašava važnost održivog političkog angažmana u svakoj državi, uz podršku potrebnih resursa. Štaviše, naglašava potrebu da se u ovaj napor uključi celokupno društvo, uključujući i one koji su tradicionalno zagovarali prava i potrebe deece, ali i one čije odluke imaju ogroman uticaj na decu - iako ponekad manje direktno - i obično se ne bave direktno dečjom pravdom.

Inicijalni događaj će se održati u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Domaćini će biti ambasadori UN-a za Belgiju i Republiku Bocvanu.

Peggy Hicks, Direktorka Kancelarije Visokog Komesarijata UN za ljudska prava i profesor Philip Jaffé, direktor Studijskog centra za dečja prava, biće među vodećim ekspertima za ljudska prava koji će govoriti na ovom događaju.

Peggy Hicks je izjavila: “Ovo je ključni trenutak. Dok proslavljamo 30. godišnjicu Konvencije o pravima deteta (CRC), nema boljeg trenutka da pokažemo globalno vođstvo, ne samo u ime onih koji su danas deca, već i za oko milijardu dece koja će biti rođena u narednoj deceniji: deca koja će naslediti svet posle Ciljeva održivog razvoja."

“Uprkos globalnoj ratifikaciji Konvencije, milioni dece širom sveta i dalje ostaju sama i njihova prava su pogažena, posebno ona deca koja su najviše diskriminisana ili žive u nesigurnim i rizičnim situacijama - kao što su deca u pritvoru, deca na ulici, u institucijama ili u situacijama migracije. Deca, takođe, trpe posledice siromaštva, nasilja, nejednakosti i isključenosti nesrazmerno, zbog njihove osetljive faze života i razvoja. “Ovaj poziv na akciju ide u srce našeg izazova. Ukoliko ne identifikujemo, a zatim pokušavamo da rešimo - i idealno, sprečimo - kritične izazove koji ometaju ostvarivanje njihovih prava; koji sprečavaju ispunjavanje kritičnih potreba dece; i to onemogućava obezbeđivanje njihovih mogućnosti, mnoga deca će ostati nezaštićena."

Profesor Philip Jaffe je rekao: „Proslava 30. godišnjice Konvencije o pravima deteta treba da nas prisili da budemo odvažni i da se pozabavimo stvarnošću neprestanih nepravdi koje mnoga deca doživljavaju u svakodnevnom životu. Kao član Komiteta UN za prava deteta, ponosan sam što se pridružujem ovom pozivu na akciju kako bih osigurao pravdu u svim njenim oblicima, za decu svuda na svetu. Sistem dečjeg pravosuđa podrazumeva sigurne puteve za pristup institucijama koje su prilagođene deci i koje će delovati na osnovu prava deteta kao primarnog polazišta. “

Novoimenovana specijalna predstavnica Generalnog sekretara UN za nasilje nad decom, Dr Najat Maalla M'jad je ovim povodom izjavila: "Bezbroj dece koja su uključena u pravosudni sistem imaju istoriju izloženosti nasilju. U mnogim državama, pravosudni sistem još uvek nije osetljiv na decu i koristi se kao zamena za slab ili nepostojeći sistem dečje zaštite, što dovodi do stigmatizacije, kriminalizacije i lišavanja slobode dece, uključujući i one koji su najugroženiji, one koji žive ili rade na ulici, i one koji su pobegli od kuće zbog siromaštva, oružanih sukoba, humanitarne katastrofe i nasilja.”

Profesor Davidson, izvršni direktor Instituta za inspirisanje dečje budućnosti, sa sedištem u Strathclideu, rekao je: "Ciljevi održivog razvoja obavezuju se da "ne ostavljaju nikoga iza sebe", ali to se ne može ispuniti ako prava dece - i pravda za svu decu - ne postanu stvarnost. „Deca čine 30% svetske populacije. Sa tako velikim procentom ispod 18 godina, moramo se pobrinuti da deca budu na prvom mestu u našim naporima da implementiramo ciljeve održivog razvoja. Ovaj poziv na akciju ima za cilj da uradi upravo to. Mi nećemo uspeti širom sveta sa našim globalnim ciljevima, ako ne omogućimo prava za svu decu. "Pravosudni sistemi utiču na decu na mnogo načina, deca su nositelji prava i mogu biti branitelji ljudskih prava, ali deca mogu biti i žrtve, svedoci ili optuženi za krivično delo, ili intervencija može biti potrebna za njihovo staranje i zaštitu. U takvim kontekstima, deca moraju imati pristup specijalističkim i diferenciranim pravosudnim sistemima koji su u skladu sa njihovom fazom razvoja, i priznati us skladu sa međunarodnim pravom, i tek tada će deca iskusiti smislenu pravdu i biće adekvatno zaštićena od nepravde. “Zato je važno naglasiti da je to nešto što utiče na sve nas, a ne samo na decu. Stvarajući pravdu za decu svuda i ne ostavljajući nikoga iza sebe, mi stvaramo pravedniji, sigurniji svet i društvo za sve nas da živimo i razvijamo se. „Oduševljeni smo što je ovaj dragoceni rad ostvaren nakon predanih napora naših partnera i podržavajućih organizacija; međutim, ovo je u velikoj meri tek početak našeg putovanja. Radujemo se početku projekta i kasnijim fazama, kada ćemo se fokusirati na sprovođenje poziva za akciju Pravda za decu, na promovisanje zakonodavstva, politika i praksi koje će bolje realizovati prava dece u svakodnevnim iskustvima širom sveta.“

Kristen Hope, Terre des hommes izjavila je:

“Osiguranje da nijedno dete ne bude ostavljeno u okviru agende Ciljeva održivog razvoja, zahteva ne samo nacionalne obaveze za promenu politika i praksi. Takođe, zahteva promenu kolektivne svesti da bi se shvatilo da su deca sama agenti promene. Deca imaju pravo da izraze svoje stavove i da ti stavovi budu uzeti u obzir, odnosno da deca imaju iskustva koja moraju biti uvažena."

Benoit Van Keirsbilck, iz organizacije Defence for Children International rekao je: “Zato poziv na akciju stavlja poseban naglasak na učešće. Kao NVO-i koji rade u ovoj oblasti, mi ćemo se pobrinuti da deca budu za stolom i da smisleno doprinose u budućim akcijama u okviru kampanje Pravda za sve.”

 

 

 

 

 

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922