[Srbija] ChildHub nacionalna Konferencija u Beogradu

05. 12. 2019.
Source: 
Center for Youth Integration

U okviru regionalne ChildHub inicijative, Centar za integraciju mladih, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), organizuje Konferenciju "Deca u uličnoj situaciji: Sistem. Iskustvo. Saradnja."

Konferencija je posvećena odgovoru sistema na položaj dece u uličnoj situaciji, sa posebnim osvrtom na Opšti komentar br. 21 UN-a, životna iskustva ove dece koja su često traumatična ali i iskustvo Svratišta za decu i neophodnost saradnje svih aktera sistema.

Na početku Konferencije, učesnicima je predstavljena ChildHub inicijativa, platforma, kao dosadašnji ostvareni uspesi I rezultati tokom prethodnih pet godina.
Događaju je prisustvovalo više od 100 ljudi, predstavnika institucija iz sistema socijalne zaštite, ustanova za smeštaj dece I centara za socijalni rad, univerziteta, kao I civilnog sektora.

Osim UN Konvencije o pravima deteta i UN Opšteg komentara 21 o deci u uličnoj situaciji, na Konferenciji se govorilo i o Negativnim iskustvima u detinjstvu (ACE – Adverse Childhood Expiriences) pa je u tom smislu prezentovan govor Benjamina Perksa sa TEDx događaja u Podgorici koji upravo objašnjava ACE I njihovo odražavanje na životno blagostanje. Osim ovoga, predstavljeno je I veliko ACE istraživanje koje je sproveo UNICEF Srbija a učesnici su imali prilike I da čuju Studiju slučaja o jednoj korisnici Svratišta.
Svi prisutni su se složili da svaki sistem ponaosob nije dovoljan niti sposoban da odgovori na najkompleksnije životne situacije u kojima se neka deca u uličnoj situaciji nalaze I da je stoga jedini pravi odgovor – multisektorski odgovor.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: