Ekspert za borbu protiv trgovine ljudima

Rok za prijavu:: 
21. 02. 2018.
Country(s) that the job is based in: 
Srbija
Organizacija: 
The International Rescue Committee
Vrsta posla: 
stručnjak specijalist(a)

Opis posla

Ekspert za borbu protiv trgovine ljudima je pozicija na puno radno vreme, sa sedištem u Beogradu. Izuzetno, IRC može predložiti opciju ili ugovor sa polovičnim radnim vremenom. Ova pozicija bi trebalo da pruža podršku Menadžeru programa da efikasno predstavlja IRC u nacionalnim naporima u borbi protiv trgovine ljudima, da doprinosi jačanju kapaciteta relevantnih nacionalnih aktera, kao i jačanju nacionalnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima u razvoju, reviziji i operacionalizaciji nacionalnih strategija, akcionih planova za zaštitu ratnih zarobljenika, uključujući i populaciju izbeglica i migranata.

Više detalja o konkursu možete pronaći ovde: https://poslovi.infostud.com/posao/International-Rescue-committee/Anti-H...

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: