Edin Džeko: Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje

Izdavač: 
UNICEF
Datum: 
08. 09. 2012.

Ambasador UNICEF-a u BiH podržava ideju da svako dijete treba imati priliku za rano učenje.

"Kao i u sportu i u procesu učenja treba uči pripremljen da na kraju ne bi došlo do lošeg rezultata. Zato je veoma važno da djeci omogućimo dobru pripremu. Obdanište je zasigurno jedan od najbitnijih dijelova dječijeg života. Svaku veliku promjenu treba dočekati spreman a za dijete je najveća promjena polazak u školu. Dokazano je da djeca koja su išla u obdanište pokazuju bolje rezultate u školi."

Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
Bosnian
engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: