Srbija, kratkim crtanim filmovima protiv trgovine ljudima [Video]

Izdavač: 
Centar za integraciju mladih
Datum: 
24. 12. 2018.

U okviru projekata koje Centar za Integraciju Mladih sprovodi u partnerstvu sa Save The Children sa ciljem pružanja podrške i zaštite deci izbeglicama i migrantima, tim iz prihvatnog centra u Vranju je, zajedno sa decom realizovao 5 kratkih animiranih filmova. Cilj radionica na kojima su filmovi nastali bio je podizanje svesti o trgovini ljudima, upoznavanje sa rizicima i načinima da se deca zaštite.

Sa vama delimo pet crtanih filmova za koje se nadamo da će Vam se svideti i da ćete ih smatrati korisnim.

Jezik(ci) materijala: 
Engleski
Farsi i Srpski
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: