Zaustavljanje nasilja nad djecom: Šest strategija za akciju (ChildHub Infografik)

This content was suggested by: 
Izdavač: 
ChildHub
Datum: 
21. 11. 2016.

Ova ChildHub infografika sumira nalaze UNICEF-ovog izvještaja ispitivanja ishoda brojnih programa prevencije nasilja i intervencijskih programa koji se provode širom svijeta. Intervencije i projekti odgovora navedeni u ovom izvještaju jasno pokazuju da se nasilje prema djeci može spriječiti (nasilje nije neizbježno). Doista, istraživanja pokazuju da razvijanje određenih metoda ima kapacitet da se dramatično smanji nivo/razinu nasilja koje doživljavaju djeca.

 

Click image to zoom: 
Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od: