Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

281 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Srbija
Situaciona analiza (SitAn) predstavlja analitički narativni izveštaj o pravima i dobrobiti dece u Srbiji. Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti...
2020 - UNICEF Srbija
Kako bi odgovorio na hitne potrebe dece i porodica, UNICEF u Srbiji vrši preraspodelu prioriteta svojih internih resursa i gradi partnerstva kako bi podržao decu i njihove zajednice u Srbiji.
2020 - Britanska asocijacija socijalnih radnika
A Practice Guide for Social Workers regarding domestic abuse and child welfare was published in April 2020 by BASW. In times of a pandemic and nationwide lockdowns, people are more vulnerable than ever and these circumstances heighten the risk of...
2020 - Ujedinjene Nacije
Ovaj kratak pregled politika daje analizu efekata koje COVID-19 ima i imaće na dobrobit dece. Posebno je naglašena nejednaka distribucija posledica, gde će efekti pandemije najviše uticati na decu u siromašnim zemljama koje se već bore sa...
2020 - European Environmental Bureau
Izveštaj EEB ispituje rasizam u okolini, uključujući i efekte na romsku zajednicu u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. U prvom odeljku su razjašnjeni pojmovi kao što su pravda u oblasti životne sredine, antidžipsizam i njegova povezanost sa rasizmom...
2020 -
Tehnologija je možda najbolji način za doprijeti do skrbnika s ciljem suzbijanja rasta nasilja nad djecom tijekom vremena kad je socijalno distanciranje potrebno, kao i stigma (ljaga), diskriminacija i nevolja kod najugroženije djece i njegovatelja...
2020 - UNFPA EECARO
U cilju podizanja svesti vladinih institucija, nevladinih organizacija i akademske zajednice o trendovima stanovništva i njihovom uticaju na razvoj u jugoistočnoj Evropi, Fond Ujedinjenih nacija za populaciju sarađivao je sa Ministarstvom spoljnih...
2020 - Rodna sekcija UNICEF-ove Regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju (ECARO)
Ova analiza o razdvojenim devojkama i devojkama bez pratnje, naglašava kako nerazumevanje rodno specifičnih ranjivosti, potreba, neodgovarajući sistem identifikacije i podrške, čini devojke nevidljivim i na taj način ometa njihov pristup pravima i...
2020 -
Ovaj džepni vodič ima za cilj da pomogne dizajniranju, primeni i proceni programa osnaživanja devojčica sa fokusom na Srbiju i Bugarsku. On definiše standarde i smernice koje je Rodna sekcija UNICEF-ove Regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu...
2020 - Svetska zdravstvena organizacija
Publikacija INSPIRE Sedam startegija za okončanje nasilja nad decom prevedena na srpski jezik. Publikaciju na srpskom možete preuzeti ovde.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922