356 items matched your search.
0
50
Zlostavljanje unutar porodice (Intrafamilial Child Torture - ICT) – nova je i kategorija u nastanku zlostavljanja djece - zlostavljanje koje nad djecom vrše njihovi roditelji ili drugi staratelji. Centar za dječju politiku razvio je prvu…
no
0
16
Okvir globalnog strateškog odgovora osmišljen je da pomogne u postavljanju ciljeva i pruži sveobuhvatnu globalnu strategiju za uklanjanje online seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. Ovaj dokument uokviruje odgovor po tematskim oblastima…
no
0
24
Missing people je objavio novi izvještaj kao dio projekta savjetovanja sa iskusnim mladim ljudima koji brinu o mladima ili o kojima brinu: Dječji pogledi na prijavu nestanka iz sistema brige „Ne tjerajte me da se osjećam krivim ili me kažnjavate,…
0
56
"I akcija! 18 primjera zagovaranja koje vode djeca" priručnik je sa vrlo zanimljivim aktivnostima zagovaranja koje je pokrenuo i organizovao CAC - Savjetodavni komitet za djecu (Children Advisory Committee) 2019. godine u okviru kampanje "Vrijeme je…
no
0
16
Centrepoint je završio novi izvještaj, Godina kao nijedna druga, koji nam daje rezultate o uticaju prošle godine na ranjive mlade ljude; istraživanje se bavi nezaposlenošću mladih, beskućništvom, siromaštvom i mentalnim zdravljem, procjenjujući…
0
29
U okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Praxis je pripremio izveštaj „Dečji, rani i prinudni brakovi u Srbiji - propisi, reakcija…
0
85
Procjenjuje se da je 34 miliona djece i mladih prisilno raseljeno, a još toliko ih je u pokretu u potrazi za ekonomskim i obrazovnim mogućnostima. Digitalna povezanost, digitalni podaci i nove tehnologije mijenjaju načine na koje se raseljene osobe…
0
77
Svrha ove studije koju je sproveo Kosovski centar za obrazovanje na daljinu, bila je da kvantifikuje efekte rodnog jaza između učenika na Kosovu koji nisu nastavili svoje obrazovanje putem onlajn učenja, tokom pandemije COVID-19. Ključni nalazi…
no
0
22
Studija je realizovana u tijesnoj saradnji istraživača iz UNICEF Kancelarije za istraživanje – Innocenti u Firenci i Kancelarije UNICEF u Crnoj Gori. Studija nudi uvide koji su neophodni za formulisanje odgovarajućeg nacionalnog odgovora u vidu…
0
32
"Pandemija virusa Covid 19 obeležila je i rad Centra za integraciju mladih u 2020. godini. Izuzetno loš položaj dece koja žive i/ili rade na ulici je usled pandemije i mera koje su uspostavljene zbog širenja virusa COVID 19 bio dodatno ugrožen. U…
no
0
28
Redizajniranje obrazovanja djevojčica: Rješenja za nastavak učenja djevojčica u hitnim slučajevima predstavlja empirijski pregled onoga što djeluje kao podrška ishodima učenja za djevojčice u hitnim situacijama. Ovaj izvještaj Dječjeg fonda…
0
84
Hintalovon Fondacija za prava deteta razvila je materijale prilagođene deci na temu često postavljanih pitanja o onlajn konsultacijama i anketama, kako bi deci pomogla da svesno izraze svoja mišljenja. Dečje mišljenje je mnogo važno, posebno ako…
0
80
Profile picture
Tijekom pandemije (i nekoliko jakih potresa), Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kreirao je preko 250 korisnih materijala (publikacije, knjige, radne bilježnice, letaci, edukativni tekstovi, priopćenja za javnost, webinari itd.).…
0
10
Povodom drugih šest meseci realizacije dvogodišnjeg projekta “Pozitivno roditeljstvo” koji Centar za prava deteta (CPD) sprovodi od 1. januara 2020. godine, uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska…
0
11
Ovaj priručnik nastao je izpotrebeda se temi nastave na daljinu pristupi kroz osvrtna očekivanja  učenika  i  nastavnika od  ovog  procesa,  njihovu  tehničku  pripremljenost  i spremnost da zajedno uče i napreduju.i,  samim  tim,  predstavlja …