Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

2 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub
Godine 2011. UNICEF i EU ušli su u još jedno partnerstvo u okviru projekta “Zaštita dece Jugoistočne Evrope od nasilja”. U početku su četiri zemlje bile uključene u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska. Zahvaljujući uspehu ovog...
2010 - United Nation Children's Fund
At Home or in a Home?
Ovaj dokument je prevedeni deo UNICEF- ovog izveštaja „Dom ili kuća“ ( At home or in a home). Fokus ovog izveštaja je na deci iz istočne Evrope i centralne Azije koja su bez roditeljskog staranja. Takođe, ovde se pominju i hitne promene sistema u...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: