Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

3 items available. Click here to search.
2009 -
Ovaj naučni rad objašnjava uslugu dnevnog boravka u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji. Autorka pojašnjava kome se priznaje pravo na ovu uslugu ali i predstavlja rezultate istraživanja koje je sprovedeno na teritoriji Srbije i kojim je...
2009 - Child Rights Center, Uzice
Brošura 'Nasilje u školi' je prvobitno namenjena deci i mladima, ali takođe i odraslima: roditeljima, nastavnicima i drugim profesionalcima koji rade sa decom. Iz brošure možete saznati šta je nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kako ih...
2009 - Save The Children and Better Care Network
Ovaj tekst pruža prevod uvoda i poglavlja “Implikacije za politiku i praksu: sažetak”  iz izveštaja “Rizik od nanošenja štete deci u sistemu institucionalne nege” koji je napisao Kevin Braun (Kevin Browne). Originalni tekst sadrži definiciju onoga...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: