Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2011 - Centar za prava deteta
Priručnik predstavlja revidirano i dopunjeno izdanje Priručnika za implementaciju Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, koji je objavljen 2006. Godine, ubrzo nakon što je Vlada RS usvojila Opšti protokol u avgustu 2005....

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922