Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2011 - Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Prava deteta u međunarodnim dokumentima sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su relevantni za oblast prava deteta. Pored dokumenata o ljudskim pravima, publikacija sadrži tekstove univerzalnih dokumenata o pravima deteta,...

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1087 Budapest,
József krt. 78. 2/7.
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922